Odsávání mateřského mléka manuální odsávačkou

Při kojení dítěte mohou nastat situace, kdy je nutné mateřské mléko odsávat. 

Dalším možným způsobem jak odsát mateřské mléko je pomocí manuální odsávačky.

Tento způsob odsávání není vhodný k dlouhodobému odsávání především z důvodů pohodlí a komfortu matky. Využívá se v době, kdy je prs přeplněn a dvorec ústy dítěte hůře uchopitelný. Odsátím menšího množství mléka získáme změknutí dvorce a poté jeho lepší uchopení dítětem. Využívá se v prvních dnech po porodu, kdy je významná hormonální reakce ale produkce mléka není ještě plnohodnotná. Odsátí mléka do první kapky připravíme prs již k plnému sání. Prs vložíme do nástavné části odsávačky s tím, že bradavka směřuje centrálně, tak aby měkká silikonová vložka měla možnost masírovat prs a napomohla tak stimulaci a odsávání mateřského mléka. Pomocí pákového mechanismu zajistíme netraumatizující krátkodobé odsávání. Nevýhodou pákové odsávačky je nemožnost samostatné stimulace a zvyšování úrovně podtlaku.