Odstříkávání mateřského mléka

Odstříkávání mateřského mléka
Odstříkávání mateřského mléka

Navzdory tomu, že ideálním způsobem výživy novorozence a kojence  je kojení z prsu, v některých  situacích je odstříkávání mateřského mléka nezbytné a každá matka by tak měla zvládat jeho správnou techniku.

Situace, ve kterých je doporučováno odstříkávání mateřského mléka

 • oddělení matky a dítěte po porodu (v této situaci je nutné začít mléko odstříkávat již během prvních 6 hodin života dítěte)
 • oddělení matky a dítěte z důvodu nemoci, zaměstnání či cestování
 • bolestivost a nadměrné nalití prsů
 • nadbytek či naopak nedostatek mateřského mléka
 • vytvarování bradavek
 • dárcovství mateřského mléka

V prvních  dnech  po porodu  preferujeme odstříkávání  rukou  před použitím odsávačky, protože  nejvíce  napodobuje sání dítěte při kojení.  Při tomto způsobu odstříkávání  též hrozí menší riziko bakteriální  kontaminace  mateřského mléka. U starších dětí je vždy třeba zvážit, proč a jak dlouho se bude mléko odstříkávat. Odstříkávání rukou nebo pomocí manuální odsávačky je vhodné pro občasné nebo krátkodobé použití.  V situacích,  kdy je nutné dlouhodobější či frekventovanější odstříkávání,  raději použijeme elektrickou odsávačku.

Je důležité  si uvědomit,  že množství tvořeného mateřského mléka během dne kolísá, a důležitá je tedy především jeho tvorba za celý den. Mění se i vzhled mléka v průběhu jednotlivých kojení. Přední mléko je průhledné  až namodralé, zadní mléko je smetanově bílé.

 

Obecné zásady odstříkávání:

 • odstříkávání by mělo co nejvěrněji napodobit kojení; mléko by tedy mělo být odstříkáváno nejméně  tak často a tak dlouho, jak by dítě bylo kojeno (nečekat na pocit plnosti prsů, který může vést ke snížené tvorbě mateřského mléka),
 • prs není nutné před odstříkáváním umývat či dezinfikovat, postačí každodenní sprcha,
 • odstříkávání by se mělo provádět na klidném a tichém místě, aby se posílil vypuzovací reflex,
 • pokud odstříkáváme elektrickou odsávačkou, je vhodné nastavit co nejnižší tlak pro počáteční sání nebo odstříkávat menší silou a při vytékání mléka postupně na síle přidávat,
 • všechny pomůcky používané k odstříkávání či přicházející do kontaktu s mlékem musí být pravidelně myty.
 
 
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Honzík PhD., prof.MUDr. Antonín Pařízek, CSc.,