Vybíráme porodnici

Vybíráme porodnici - obrázek
Vybíráme porodnici - obrázek

 

Rodina a přátelé vám jistě poskytnou spoustu dobře míněných, ale často i protichůdných rad. Devět měsíců vám pro výběr porodnice nejprve připadá jako věčnost, myslíte si, že máte spoustu času na rozmyšlenou. Většinou se nakonec rozhodnete až na základě doporučení lékaře, vaší kamarádky anebo prostě podle svého pocitu. Je však lépe již od počátku těhotenství přemýšlet o tom, kde pravděpodobně porodíte.

Váš výběr se bude řídit takovými hledisky, jako jsou:

 • kvalita porodnické a pediatrické péče,
 • vybavení porodních sálů a pokojů šestinedělí,
 • vzdálenost porodnice od vašeho bydliště.

  Bude samozřejmě rozhodovat i vaše osobnost a způsob života. Některé ženy si přejí oddělit narození, symbol života, od nemocnice, symbolu nemoci. Porody v domácnosti, do vody ap. vyvolávají sice velký zájem veřejných sdělovacích prostředků, ale ve skutečnosti je dnes o tyto netradiční způsoby porodu poměrně malý zájem. Tím spíše, že se v našich porodnicích citelně zlepšila nejen lékařská odborná péče, ale i přístup k těhotným.

Počet závažných komplikací při porodu se výrazně snížil od té doby, co byl u porodu zaveden lékařský dohled. Porodnice má veškerý personál potřebný k péči o matku a dítě. Tým, který je k dispozici 24 hodin denně, se skládá z porodní asistentky, lékaře porodníka, dětské sestry, dětského lékaře a anesteziologa. Porodní sál je vybaven přístroji, které zaznamenávají srdeční činnost plodu v děloze, a dále resuscitačními prostředky, kdyby nastala nenadálá, život ohrožující situace (krvácení, záchvatovitá příhoda nebo dokonce bezvědomí těhotné). Sálová sestra (tzv. instrumentářka) je k dispozici pro případ, že by bylo nutné ukončit porod císařským řezem. Operační sál sousedí s prostorem porodního sálu nebo porodního pokoje a nehrozí časová prodleva, když se např. dítě během porodu začne dusit utahovaným pupečníkem.

Dětský lékař je připraven okamžitě zasáhnout, kdyby novorozenec vyžadoval speciální, nebo dokonce resuscitační péči. Pro případ, že by novorozenec potřeboval zahřát, je připraven inkubátor. Zkrátka, všechno je připraveno tak, abyste vy i vaše dítě byly v bezpečí.

Je-li těhotenství rizikové, potřebujete--li speciální lékařský dohled nebo objeví-li se v průběhu těhotenství nějaká nemoc, zvolte si dokonalou péči ve specializovaném zařízení, které je vybaveno veškerými prostředky pro sledování stavu těhotné i dítěte a pro eventuální zákrok. Jsou případy, kdy je nutné novorozence po porodu intenzivně sledovat a léčit, např. matka diabetička, s pre­­eklampsií ap., nebo dítě, které bylo v děloze matky špatně živeno (odborně hypotrofický plod) nebo má chorobu, která vyžaduje okamžitou péči nebo dokonce operaci hned po narození.

Jakmile se rozhodnete pro konkrétní porodnici, neváhejte si včas před porodem domluvit návštěvu. Tým porodních asistentek vás seznámí s dalším postupem, datem, kdy se máte přihlásit k porodu, návštěvami v porodnici, s harmonogramem a způsobem předporodní přípravy ap.

Porodnická zařízení se rychle přizpůsobují žádostem a potřebám společnosti, zkvalitňují psychosociální prostředí, tzn.

 • kvalitní předporodní přípravou vedenou porodními asistentkami,
 • přizpůsobení se požadavkům matky. Očistné klyzma, oholení hráze, nástřih ap. se neprovádějí, pokud si je žena nepřeje,
 •  individuální přístup k rodící ženě. Dnes většina porodnic uplatňuje pravidlo, že o jednu rodící ženu pečuje jedna porodní asistentka,
 •  je výhodou, když si těhotná »nasmlouvá« svoji porodní asistentku, která ji a jejího partnera při porodu provází,
 •  příjemné klima porodních sálů,
 •  příjemné klima pokojů šestinedělí,
 •  vřelé a empatické chování veškerého personálu (počínaje vrátným a matrikářkou konče) a to vše při zajištění maximální bezpečnosti pro matku a dítě.

V dnešní době, kdy si žena může svobodně vybrat porodnici, které se předhánějí v péči o matku a dítě, těžko obstojí argument pro porod doma.

V zahraničí vznikají různá sdružení typu amerických Mother-Friend­ly Child­birth nebo Iniciative Coalition for Improving Maternity Services, která dávají návody, jakou porodnici by si budoucí maminka měla vybrat. Vznikl termín »Matce přátelská porodnice«.

 • volný přístup doprovodu rodičky: partner, dula, »vlastní« porodní asistentka ap.,
 • veřejné poskytnutí přesných údajů a statistických informací o praktikách a výsledcích porodní péče, obvykle se vydává roční výroční zpráva porodnice,
 • respektování kulturního zázemí rodičky, zejména jejích náboženských a etnických hodnot,
 • přesné informace o způsobu spolupráce mezi vybranou porodnicí a jiným poskytovatelem porodnické péče, zejména pokud by byl nutný přesun z jednoho zařízení do druhého,
 • volný pohyb v I. i ve II. době porodní i vlastní volba polohy ve II. době porodní,
 • individuální přístup a naopak odmítnutí rutinních praktik a postupů, jako je holení, očistné klyzma, nitrožilní infúze, odepření pití, časné porušování celistvosti vaku blan a kontinuální elektronické sledování plodu (CTG),
 • další postupy jako podávání oxytocinu, epiziotomie a operační porody by se měly podnikat pouze v případě nouze, kdy nejsou podmínky pro jinak hladký průběh porodu,
 • personál bude vzděláván v používání všech metod tišení porodních bolestí, zejména metod nefarmakologických,
 • péče o rozvíjení vztahu mezi matkou a dítětem, a to bezprostředně po jeho porodu, zejména s ohledem na rozvoj a podporu kojení,
 • nebude podporovat provádění obřízky z jiných než náboženských důvodů (tento požadavek rodičů je naštěstí v České republice ojedinělý).

Stejně byla vypracována pravidla pro porodnice, které chtějí dosáhnout titulu »

Porodnice přátelská k dětem« (»Baby-Friendly Hospital«). To je titul, který Světová zdravotnická organizace (WHO) a UNICEF udělují porodnicím, které dodržují tzv. »Desatero pro úspěšné kojení«.

To znamená, že taková porodnice:

 • má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení a průběžně s ní seznamuje všechen svůj zdravotnický personál,
 • školí veškerý svůj zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie,
 • informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení,
 • pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu,
 • ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by byly od svých dětí odděleny,
 • nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není nezbytně nutné,
 • praktikuje rooming-in, umožňuje matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně,
 • podporuje kojení podle potřeby dítěte,
 • u dětí nepodporuje používaní dudlíků a »šidítek«,
 • podporuje vznik podpůrných skupin pro kojení a odkazuje na ně matky při propouštění z nemocnice.

Objektivní měřítko, hodnotící úroveň porodnice

Existují dokonce dva základní ukazatele:

 • porodnost, neboť když porodnice nepečuje o zvyšování úrovně příjemného prostředí, tak brzy ztrácí dobrou pověst a lidé si velmi rychle informace sdělí a takovou porodnici si prostě přestanou vybírat,
 • zdravotní stav matek a jejich dětí, počínaje laboratorním vyšetřením pupečníkové krve a délkou hospitalizace konče. Pouze vyšetření biochemických ukazatelů z pupečníkové krve (vyšetření pH, hodnot kyslíku a oxidu uhličitého – slangově Astrup) je objektivním kritériem stavu, v jakém se dítě narodilo.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015