Důsledky neléčené těhotenské cukrovky pro matku a dítě

Důsledky neléčené těhotenské cukrovky pro matku a dítě - obrázek
Důsledky neléčené těhotenské cukrovky pro matku a dítě - obrázek

U správně léčené cukrovky probíhá těhotenství jako  každé jiné  a komplikace nehrozí. Neléčená nebo nedostatečně léčená cukrovka může mít  negativní dopad zejména na vývoj plodu.

Rizika pro dítě

Zvýšené množství krevního cukru (glukózy) volně prostupuje placentou do krevního oběhu dítěte. Jeho organismus se musí se zvýšeným přísunem cukru vypořádat. Zareaguje zvýšenou tvorbou vlastního inzulinu, neboť v době, kdy se těhotenská cukrovka objevuje, má již dávno vyvinutou vlastní slinivku. Zvýšená hladina inzulinu udržuje jeho  hladinu cukru v normě. Cukrovku má maminka, ne dítě v děloze. Vyšší přísun cukru a zvýšená hladina vlastního inzulinu však představují pro dítě určitá rizika.

Cukr  je zdrojem energie a inzulin má růstový účinek, proto dítě rychleji roste a přibývá na  váze  – zvětšují se jeho  zásoby tuku, rostou svaly a kosti. Porodní váha takových dětí bývá  častěji více než  4000 g, čemuž se říká odborně makrosomie. Při spontánním porodu nadměrně velkého plodu hrozí jeho porodní poranění, např. zlomenina klíční kosti, obrna nervu i poranění matky, zejména svalového aparátu konečníku. Porodníci proto v případě velkého plodu raději volí porod císařským řezem. Dítě je velké, ale jeho vnitřní orgány mohou ve vývoji zaostávat. Při nedostatečně léčené cukrovce může dojít  k »nedozrání« vnitřních orgánů plodu, zejména plic. U dítěte se pak po porodu mohou objevit dechové obtíže.

Mezi další komplikace patří poruchy srdečního rytmu, horší průběh novorozenecké žloutenky nebo snížená hladina cukru v krvi (odborně hypoglykémie). Pokud mělo dítě v děloze zvýšený přísun cukru od matky a tvořilo více inzulinu, pak  po porodu dojde k rychlému poklesu zbylého cukru. Závažná hypoglykémie se projeví křečemi a poruchou vědomí, léčbou je infuze glukózy. Soubor těchto příznaků u dítěte matky se špatně léčenou cukrovkou (velký novorozenec s nejrůznějšími poporodními komplikacemi) se nazývá diabetická fetopatie. Nejzávažnější komplikací nedostatečně léčené cukrovky je úmrtí plodu v děloze.

V dalším průběhu života se mohou rozvinout pozdní následky neléčenétě­ hotenské cukrovky. Tyto děti mají od  dětství vyšší sklon k nadváze a obezitě a v budoucnu vyšší riziko cukrovky 2. typu. Těhotenská cukrovka a komplika­ce při porodu mohou mít také negativní dopad na vývoj mozku, tyto děti čas­těji trpí syndromem poruchy pozornosti a hyperaktivity, dyslexií, dysgrafií atd.

Těhotenská cukrovka zpravidla nezvyšuje riziko vrozených vývojových vad. Ty vznikají do 8. týdne nitroděložního vývoje, zatímco typická těhotenská cukrovka se objevuje až ve druhé polovině těhotenství. Riziko vrozených vývojových vad je zvýšeno u dětí žen, které trpěly cukrovkou ještě před začátkem těhotenství.

Rizika pro matku

Pokud není těhotenská cukrovka správně léčena, zvyšuje se riziko dalších těhotenských komplikací, např. vysokého krevního tlaku, preeklampsie, infekcí a porodního poranění hráze.

Abychom zamezili rozvoji těchto komplikací, je nutné cukrovku léčit tak, aby hodnoty cukru v krvi  byly v normě jako  u ženy bez cukrovky. Správně léčená cukrovka pak neohrožuje plod ani matku.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015