Jak se zjišťuje přítomnost těhotenské cukrovky

Jak se zjišťuje přítomnost těhotenské cukrovky - obrázek
Jak se zjišťuje přítomnost těhotenské cukrovky - obrázek

Na přítomnost těhotenské cukrovky by měly být vyšetřeny všechny těhotné, s výjimkou těch, které se již s cukrovkou léčí. Vyšetření organizuje ambulantní gynekolog, který pošle těhotnou ženu do laboratoře k provedení následujících vyšetření:

Vyšetření má dvě fáze: v první fázi má být u ženy na začátku těhotenství stanovena hladina krevního cukru (glykémie) nalačno z žilní krve, a pokud je v normě, pak je u ní v druhé fázi – mezi 24.–28. týdnem těhotenství – proveden test oGTT (orální glukózový toleranční test).

I. fáze – vyšetření žilní glykémie nalačno

Provádí se na začátku těhotenství a slouží k záchytu poruchy přítomné už před těhotenstvím. Glykémie nalačno < 5,1 mmol/l je v normě. Pokud je glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l, je nutné vyšetření co nejdříve opakovat (ale ne ve stejný den).

Glykémie nalačno < 5,1 mmol/l výsledek je v normě  

následuje oGTT ve 24.–28. týdnu těhotenství

Glykémie nalačno opakovaně ≥ 5,1 mmol/l

těhotenská cukrovka žena má být odeslána na diabetologii

První glykémie ≥ 5,1 mmol/l, druhá < 5,1 mmol/l

ženě má být provedeno oGTT rozhodne výsledek oGTT

 

II. fáze – oGTT ve 24.–28. týdnu těhotenství

Test mají  podstoupit všechny ženy, které měly glykémii nalačno na začátku těhotenství v normě nebo toto vyšetření z nějakého důvodu nepodstoupily. Test má být  proveden v laboratoři, a aby se na  jeho výsledek dalo spolehnout, je třeba  dodržet následující podmínky:

 • test se provádí v ranních hodinách po minimálně 8 hodinách lačnění (těhotná žena smí pít pouze čistou vodu),
 • těhotná má být instruována, aby tři dny  před testem neměnila své obvyklé stravovací návyky (neomezovala příjem sacharidů) a den před testem vyloučila zvýšenou fyzickou námahu,
 • všechny odběry musí být provedeny ze žíly, nelze použít kapilární krev z prstu,
 • jednotlivé glykémie musí být stanoveny standardní laboratorní metodou,
 • u každé těhotné ženy  je nejdříve vyšetřena glykémie nalačno a teprve podle výsledku testu se rozhoduje o dalším pokračování v testu (tj. vypití roztoku glukózy),
 • po celou dobu testu zůstává vyšetřovaná žena ve fyzickém klidu a pod dohledem v laboratoři, před testem a během testu nesmí kouřit,
 • důvodem k odložení testu je akutní onemocnění (např. viróza, těhotenské zvracení),
 • pravidelné dávky léků s antiinzulinovým efektem, jako  jsou  např. kortikoidy, hormony štítné žlázy  (Letrox, Euthyrox), progesteron (Utrogestan) lze užít  až po dokončení testu.

 

Diagnostický postup: nejprve je stanovena glykémie nalačno, podle výsledku se postupuje následovně:

Glykémie nalačno < 5,1 mmol/l

žena podstupuje oGTT: vypije  roztok 75 g glukózy rozpuštěný ve 300 ml vody během 3 až 5 minut
Glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

glykémii nalačno je nutné opakovat co nejdříve (ne ve stejný den)

Opakovaná glykémie nalačno < 5,1 mmol/l

žena podstupuje oGTT

Opakovaná glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

těhotenská cukrovka, žena nepodstupuje oGTT

 

Hodnocení výsledků a další postup:

Všechny výsledky glykémie jsou v normě, tj.:

 • nalačno < 5,1 mmol/l
 • v 60. min  oGTT < 10,0  mmol/l
 • ve 120. min  oGTT < 8,5 mmol/l
v normě běžná péče

Splněno kterékoliv z následujících kritérií:

 • nalačno opakovaně ≥ 5,1 mmol/l 
 • v 60. min  oGTT ≥ 10,0  mmol/l
 • ve 120. min  oGTT ≥ 8,5 mmol/l
těhotenská cukrovka

žena je odeslána na diabetologii

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015