Sledování v diabetologické poradně

Sledování v diabetologické poradně - obrázek
Sledování v diabetologické poradně - obrázek

Sledování žen s těhotenskou cukrovkou v diabetologické poradně

V diabetologické poradně by měla být těhotná žena s cukrovkou seznámena s podstatou onemocnění a případnými riziky nedostatečně léčeného diabetu pro matku i dítě. Měla  by být  také upozorněna na riziko rozvoje diabetu 2. typu v pozdějším věku a potřebu dalšího sledování i po porodu. Žena by měla být podrobně seznámena s diabetickou dietou v těhotenství, nutností počítání sacharidů v potravinách a upozorněna na nevhodné potraviny. Těhotné by měl být zapůjčen glukometr (přístroj na domácí měření hladin krevního cukru) a vysvětlen způsob jeho použití. Kontroly v diabetologické poradně jsou  dále individuální, při uspokojivých hodno- tách krevního cukru díky  dietě stačí kontrola jednou měsíčně. Pacientka by také měla mít možnost telefonických konzultací podle potřeby. Při kontrolách v ordina- ci diabetologa jsou kontrolovány hodnoty glykémií změřené glukometrem, krevní tlak a váhový přírůstek. Zpravidla jednou za měsíc je provedeno kontrolní laboratorní vyšetření.

Co je cílem léčby těhotenské cukrovky?

Cílem léčby těhotenské cukrovky je udržení normálních hladin krevního cukru (odborně glykémie). Kontroly glykémie si pacientka provádí sama na glukometru formou tzv. glykemického profilu: ráno nalačno a jednu hodinu po hlavních jídlech (po snídani, po obědě a po první večeři), celkem tedy čtyři měření denně. Zpočátku se glykemický profil  provádí častěji, při uspokojivých hodnotách pak postačí 1–2krát týdně.

 

Cílové glykémie při léčbě GDM:

  Cílová hodnota glykémie (cukru v krvi)
nalačno < 5,3 mmol/l,
za 1 hodinu po jídle < 7,8 mmol/l

 

Jednou za měsíc se zpravidla provádí také vyšetření tzv. glykovaného hemoglobinu, který svědčí o tom, jaké byly průměrné hladiny cukru v krvi celkově za několik uplynulých týdnů. Jeho hodnota by měla být do 40 mmol/mol.

Léčba těhotenské cukrovky

Základem léčby je diabetická dieta a pravidelná přiměřená pohybová aktivita. Pouze změna životního stylu stačí u většiny žen k docílení výborné kompenzace těhotenské cukrovky.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015