Co je plánované rodičovství

Co je plánované rodičovství - obrázek
Co je plánované rodičovství - obrázek

Plánované rodičovství

je snaha partnerského páru, aby otěhotnění a po­rod nastaly v nejvhodnější době. Plánované rodičovství může mít pozitivní nebo negativní charakter.

Pozitivní plánované rodičovství je cílená snaha o otěhotnění.

Negativní plánované rodičovství je snaha a opatření vedoucí k zábraně nežádoucího otěhotnění (antikoncepce).

Populační exploze v nejlidnatějších rozvojových oblastech světa, tedy v Asii, Africe a Latinské Americe, je v současnosti jedním z největších problémů lidstva. Naše planeta má zásoby vody a potravin pouze pro omezený počet obyvatelstva.

Plánované rodičovství je ve všech civilizovaných zemích světa považováno za základní lidské právo.

Jediným řešením, jak regulovat obrovský nárůst populace v posledních desetiletích, je postupné zavádění metod plánovaného rodičovství do zemí s největším přirozeným přírůstkem obyvatelstva.

V rozvinutých zemích významně stoupla informovanost žen o metodách antikoncepce, o její dostupnosti, účinnosti a neškodnosti. A plánované rodičovství se zde již stalo součástí životního stylu. V těchto zemích se již naplňuje hlavní zásada – žena sama plánuje počet svých dětí a dobu jejich narození.

Bylo by ideální, kdyby se na celém světě rodily děti pouze rodičům, kteří si jejich narození skutečně přejí.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015