Co je to Rh faktor?

Co je to Rh faktor? - obrázek
Co je to Rh faktor? - obrázek

Lidskou krev je možno podle jejích vlastností rozdělit do čtyř základních skupin: A, B, AB, 0. Při každém krevním převodu se vždy dává nemocnému člověku krev od dárce, který má stejnou krevní skupinu, anebo je tzv. univerzálním dárcem.

Ještě nedávno, přestože se zachovávalo pravidlo o stejných krevních skupinách, vznikaly někdy po krevním převodu určité poruchy. Jejich příčinu se podařilo odhalit prostřednictvím pokusů na opicích patřících do skupiny Macacus Rhesus. Nově objevená vlastnost krve byla na památku oněch opiček pojmenována dvěma začátečními písmeny jejich jména “Rh-faktor”.

Proč se tedy u těhotných žen Rh-faktor zjišťuje? Zde je vysvětlení: Jestliže těhotná žena ve své krvi Rh-faktor nemá, čili je podle odborného názvosloví Rh negativní, avšak krev jejího manžela Rh-faktor obsahuje, čili je Rh pozitivní, může se stát, že vyvíjející se plod zdědí po svém otci krev Rh pozitivní.

Tato Rh pozitivní krev plodu může způsobit, že v matčině krvi se začnou vyvíjet protilátky. A ty zpětně mohou působit rozpad červených krvinek plodu, tedy vznik chudokrevnosti u novorozenců.

Díky obrovským objevům v lékařských vědách se podařilo najít velmi účinnou metodu k zabránění tvorby Rh-protilátek v krvi těhotných žen. Badatelé přitom vyšli z poznatku, že při prvém těhotenství bývá v krvi těhotné ženy jenom velmi malé množství protilátek, protože plodovým lůžkem proniká do krve těhotné ženy jenom nepatrné množství Rh pozitivních krvinek plodu. Značné množství však jich pronikne teprve při ukončení těhotenství porodem nebo potratem.

Při dalším těhotenství však stačí průnik třeba jenom malého množství Rh pozitivních krvinek do krevního oběhu těhotné ženy a protilátky se tam začnou tvořit ve vysokém množství. Proniknou pak do krevního oběhu plodu, rozkládají jeho krvinky. Způsobí chudokrevnost a novorozenec onemocní těžkou žloutenkou. Přitom může nastat velmi vážné poškození jeho mozku.

Tomu se dnes předchází následujícím způsobem. Jestliže žena s negativním Rh-faktorem porodí dítě s pozitivním Rh-faktorem, dostane injekci s určitou chemickou látkou, která odstraní z jejího krevního oběhu krvinky plodu, které tam pronikly. Tím se odstraní podnět pro tvorbu protilátek při případném příštím těhotenství.

Injekce se stejnou chemickou látkou se podává také všem Rh negativním ženám, které samovolně potratily anebo jim bylo uměle přerušeno těhotenství (protože u těchto žen není možné vyšetřit krev potraceného plodu).

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015