Co může způsobit předčasný porod?

Co může způsobit předčasný porod? - obrázek
Co může způsobit předčasný porod? - obrázek

Předčasný porod je patologický děj, který je vyvolán celou řadou faktorů. Faktory neboli příčiny, které jej vyvolávají, rozdělujeme na nepřímé a přímé.

Mezi nepřímé faktory, které mohou vést k předčasnému porodu, řadíme špatné sociální a ekonomické podmínky těhotné ženy,  její malý  vzrůst v kombinaci s nízkou  tělesnou hmotností, v minulosti již proběhlý předčasný porod, profesní rizika a zevní vlivy (kouření, užívání drog ap.) a vliv zevního prostředí (špatná kvalita ovzduší, vody apod.).

Mezi faktory, které jsou v přímé souvislosti s rizikem předčasného porodu, patří:

1. Poruchy placenty. Jedná se o její špatnou tvorbu a funkci, dále o špatné umístění a předčasné odlučování placenty.

2. Infekční příčiny jsou  nejčastější příčinou předčasného porodu (až 40% podíl na vzniku této patologie). Zánět v hrdle děložním může vyprovokovat děložní svalovinu k předčasné činnosti nebo může přejít na plodové obaly a způsobit jejich prasknutí a předčasný odtok plodové vody. Mikroby, které nejčastěji vyvolávají předčasný porod, jsou Gardnerella vaginalis, Bacteroides species, anaerobní streptokoky, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum a Mobinculus mulieris (dříve zvaný Vibrio). Předčasný odtok plodové vody se objevuje až u třetiny předčasných porodů.

3. Imunologie (až 30% podíl  na  vzniku předčasných porodů). Imunologické příčiny  představují doposud nejméně objasněnou oblast. Geneticky jsou  tkáně plodového vejce z jedné poloviny mateřskému organismu cizí, pochází od otce. Pro úspěšný průběh těhotenství se musí v mateřském organismu ustavit imunologická tolerance. Pokud imunologická tolerance nenastane, pak se mateřský organismus snaží dříve nebo později tohoto »vetřelce« zbavit. Z imunologického hlediska jsou  nejvíce ohroženy ženy,  které s daným partnerem mají jen krátce nechráněný styk a jejich imunitní obranný systém si za tuto krátkou dobu nestihl vytvořit toleranci.

4. Nedostatečnost uzávěrového mechanismu hrdla dělohy. Samostatná nedostatečnost děložního hrdla je jako  příčina předčasného porodu poměrně vzácná. Týká se žen, u nichž bylo hrdlo poraněno, např. při předchozím umělém přerušení těhotenství, nebo které opakovaně tzv. bezbolestně potratily v II. trimestru těhotenství. Zkrácení a prostupnost děložního hrdla je mnohem častěji vyvoláno do té doby  klinicky němým zánětem v samotném děložním hrdle nebo nadměrným tlakem vyvolaným obsahem dělohy (vícečetné těhotenství). Cerclage je operační výkon, při kterém  se hrdlo děložní uzavírá silným stehem, aby se funkce hrdla podpořila. Dříve se jednalo o častý operační výkon, od kterého se postupem doby upustilo. Naložení stehu chirurgickou jehlou může být naopak faktorem, který navodí děložní stahy, a tedy předčasný porod uspíší. Dnes se již cerclage provádí přísně výběrově.

5. Mateřské příčiny. Těžké onemocnění matky může mít  negativní vliv na průběh těhotenství, a naopak těhotenství může vést k dramatickému zhoršení onemocnění matky. Je-li ohrožen vývoj plodu nebo zdraví či dokonce život matky, je těhotenství nutné ukončit předčasně.

6. Anatomické abnormality dělohy patří k méně častým příčinám. Děloha se ve svém vývoji zakládá splynutím dvou  Műllerových vývodů. Poruchy splynutí mohou vést k celé řadě vrozených vývojových vad dělohy. Děloha pak  není schopna plodové vejce udržet do termínu porodu. Na děloze se mohou vytvořit i nezhoubné nádory, tzv. myomy, které svým  umístěním nebo velikostí mohou být příčinou předčasného porodu. Rovněž jizvy po předchozích operacích na děloze včetně císařského řezu mohou negativně ovlivnit délku těhotenství.

7. Abnormality plodu. Vrozené vývojové vady  plodu jsou  další z příčin předčasného porodu. Příroda má do určité míry schopnost zbavovat se svých chyb. Děje se tak potratem nebo předčasným porodem.

8. Vícečetné těhotenství. Těchto těhotenství přibývá (z důvodu použití technik umělého oplodnění) a jsou vždy riziková. Lidská děloha je stavěna na donošení pouze jednoho plodu. Z toho důvodu se dvojčata rodí průměrně v 36. týdnu těhotenství, trojčata ve 32. týdnu a čtyřčata se málokdy podaří udržet přes 28. týden těhotenství.

9. Trauma a operační výkony. Pády,  údery do břicha a hlavně úrazy při sportu a v dopravě mohou způsobit předčasné odloučení placenty. Odlučování placenty je závažný stav, který ohrožuje na životě matku i plod.  Často proto následuje okamžité předčasné ukončení těhotenství, obvykle akutním císařským řezem. Rovněž chirurgické zákroky v průběhu těhotenství (zánět slepého střeva, operace žlučníku ap.) zvyšují riziko předčasného porodu.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015