Existuje dědičnost tělesných a duševních vlastností?

Existuje dědičnost tělesných a duševních vlastností? - obrázek
Existuje dědičnost tělesných a duševních vlastností? - obrázek

V některých rodinách se nápadně často objevují určité tělesné nebo dušení vlastnosti. Říká se jim “rodinné znaky”.

Z tělesných dědičných znaků to bývá např. nápadně vysoký vzrůst těla, určitý tvar obličeje, tvar nosu, barva očí, barva vlasů apod.

Do určité míry mohou být dědičné i některé duševní a povahové vlastnosti. Přitom však zřejmě hraje roli vliv zevního prostředí (např. sociální prostředí, výchova atd.). Kupříkladu známý rod Bachů vynikal v několika generacích mimořádným hudebním nadáním. Nejznámější z tohoto rodu byl Johann Sebastian Bach, ale vynikající hudební nadání se objevilo u dalších šestnácti osob v generacích před Johannem S. Bachem i po něm.

Mimořádný malířský talent se dědil ve známé italské rodině Tizianů. Nejslavnější z nich, renesanční malíř Tizian, žijící v letech 1477 až 1576, měl osm pokrevních příbuzných, kteří v malířství dosáhli světové proslulosti.

I v našem národě se vyskytují rody s dědičnými mimořádnými duševními vlastnostmi. Kdo by neznal známý rod Purkyňů, v jehož generacích se objevuje mimořádné vědecké i umělecké nadání? Nejslavnější příslušník tohoto rodu, Jan Evangelista Purkyně, dosáhl svým vědeckým nadáním světové proslulosti. Dnes je po něm pojmenována naše vědecká lékařská společnost. Neobyčejné umělecké nadání se objevilo u jeho syna Karla Purkyně a dalších potomků.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015

Témata: