Méně používané metody asistované reprodukce

Méně používané metody asistované reprodukce - obrázek
Méně používané metody asistované reprodukce - obrázek
Preimplantační genetická diagnostika (PGD)
Tato metoda umožňuje genetickým vyšetřením embrya odhalit specifické genetické abnormality budoucího plodu. Z vyvíjejícího se embrya je před jeho přenosem do dělohy odděleno určité potřebné množství buněk a ty jsou geneticky vyšetřeny. Embryo se tímto zákrokem nepoškodí a v případě nálezu genetické patologie toto embryo není dále přeneseno do dělohy. Indikaci k tomuto vyšetření je výskyt chromozomální patologie u některého z budoucích rodičů, vyšší věk ženy, porod dítěte s vrozenou vadou v rodině, opakované samovolné potraty či opakovaná zástava vývoje embryí v IVF programu.

Dárcovství oocytu:
Tato metoda je používaná ve zvláštních případech u žen se zachovalou funkcí vaječníků a hlavně u žen bez funkčních vaječníků. Těmto ženám je do dělohy přeneseno embryo, které vzniklo oplozením spermiemi jejího partnera a vajíčka cizí dárkyně. Dárkyně vajíčka je samozřejmě důkladně vyšetřena. Tato léčba je vysoce úspěšná.

Kryokonzervace vajíček:
Tato metoda je používaná v podstatě ze stejných důvodů jako v případě zamražování embryí. Dosud je však úspěšnost oplození vajíček po rozmražení nízká a těhotenství a porody výjimečné.

Dárcovství embryí:
V některých případech neplodnosti je možné přenést nepoužitá embrya od určitého páru do dělohy ženy jiného páru.

Náhradní matka:
Metoda asistované reprodukce, kdy náhradní matce je do dělohy přeneseno embryo od jiného páru z jakéhokoli důvodu většinou za finanční úhradu. Těhotenství a porod probíhá tedy u této náhradní matky, než u té, které je embryo vzniklé z jejího vajíčka a spermie jejího partnera. Po porodu je dítě dobrovolně náhradní matkou předáno tomu páru, který dal embryo. Tato metoda technicky sice nenáročná však obnáší nesmírně mnoho etických a právních problémů, a proto u nás zatím není povolena a neprovádí se.

Redukce vícečetného těhotenství:
Mnohočetné těhotenství více než dvojčetné zahrnuje velké nebezpečí pro zdraví ženy a také jejích plodů. U nich je veliké riziko samovolných potratů či předčasných porodů. Proto je doporučováno těhotenství více než dvojčetná redukovat na jedno či dvojčetná. Zde jsou podmínky pro zdárný průběh těhotenství příznivější. Nejčastěji používanou technikou redukce vícečetného těhotenství je aplikace určité látky přímo do srdce plodu v 10. - 11. týdnu těhotenství. Odumřelé nadbytečné plody zůstávají v děloze. Tento výkon se provádí přes břicho a dělohu matky pod kontrolou ultrazvuku. Je zde určité riziko ztráty celého těhotenství. Proto je tato metoda vyhrazena pro případy, kdy při léčbě neplodnosti vznikla vícečetná těhotenství i přes dodržení preventivních postupů zabraňujících jejich vzniku.

Autor: as. MUDr. Pavel Drbohlav, CSc.