Mola hydatidosa

Mola hydatidosa - obrázek
Mola hydatidosa - obrázek

Trofoblast se změnil buď na části, nebo na celém obvodu plodového vejce v puchýřkovitě-cystické útvary 0,4 až 1,0 cm v průměru, spojené mezi sebou tenkými můstky tkáně, takže útvar připomíná hrozen. Tenká, průsvitná stěna cystiček nemá cévy, na jejich povrchu se vytvářejí pupeny, z nichž vznikají další cystičky. Mola vyplní celou děložní dutinu, amniová dutina zaniká, embryo, bylo-li vytvořeno, je vstřebáno. Jen u částečné moly, kdy proces proběhl jen na části povrchu plodového vejce, se může plod dále vyvíjet.

Příčiny vzniku moly nejsou objasněny, předpokládají se mimo jiné i imunologické vlivy. U nás se mola vyskytuje jednou za 2000 porodů. Častější je ve východní Asii, v Japonsku např. 1 : 200 až 500 porodů.

Prvním příznakem moly bývá obvykle protrahované slabé krvácení začínající kolem 10. týdne gestace, méně často později, až po 16. týdnu. Krev je vodnatá, někdy s ní odcházejí i puchýřky. Děloha je větší, než by odpovídalo datu poslední menstruace. Asi v polovině případů jsou zvětšené vaječníky. Hladina choriových gonadotropinů je silně zvýšená, denní množství mohou přesahovat 500 000 j. Vysoké hladiny přetrvávají i po 80. dni od poslední menstruace, kdy obvykle denní produkce gonadotropinů klesá na 20 000 až 25 000 j. Častěji se vyskytnou známky časné gestózy, předčasně se mohou dostavit i příznaky pozdní gestózy. Plod není hmatný, nelze ho prokázat ani na rtg snímku, ani ultrazvukem. Ultrazvukový záznam je pro molu typický: jakoby v děloze byly sněhové vločky. Bazální teploty jsou zvýšené, ozvy plodu nelze zastihnout, pohyby plodu chybí.

Obvykle je mola potracena. Pak je třeba provést velmi opatrně kyretáž, poněvadž děložní stěny jsou ztenčené. Je-li nepotracená mola včas rozpoznána (podle vysokého titru hCG, puchýřků v děložním hrdle nebo typického ultrazvukového záznamu), je třeba dělohu velmi opatrně vyprázdnit, za 7 až 10 dnů zrevidovat dutinu děložní a vyšetřit, zda vyprázdnění bylo dokonalé.

Ženy po potratu nebo evakuaci moly je třeba dlouhodobě sledovat, neboť na podkladě moly může, sice v malém počtu, vzniknout zhoubný nádor z trofoblastické tkáně – choriokarcinom. Obvykle ale za několik dnů po vyprázdnění dělohy krvácení ustane, děloha se do 4 týdnů zmenší, hladina hCG klesne do 4 týdnů, bazální teplota se sníží. Vaječníky se zmenší do 18 týdnů. Kontroly hladin hCG se provádějí týdně do negativního titru, potom 3krát po měsíci, 3 až 5krát po třech měsících a na 2 roky se doporučuje kontracepce.

Přetrvávání symptomů moly – a navíc s plicními příznaky: kašlem, obtížným dýcháním, ev. vykašláváním krve a krvácením – svědčí pro zvrat zbytků moly ve zhoubný choriokarcinom. Tomuto zvratu mají předcházet shora uvedené kontroly a včas zahájená léčba, obvykle cytostatiky.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015