Těhotenství A-Z - Novorozenec a kojenec

Screening na vrozený šedý zákal - obrázek
Šedý zákal (odborně katarakta) je onemocnění čočky, která ztrácí svou průhlednost. Katarakta může být příznakem celé řady onemocnění (např. infekce matky v těhotenství či některých dědičných metabolických poruch).  Oko prochází v dětském věku...
Vyšetření sluchu - obrázek
Zdravé ucho při podráždění zevním zvukovým stimulem produkuje vlastní zvuk způsobený kmitáním vláskových buněk ve vnitřním uchu (tzv. emise). Tohoto fenoménu využíváme ke screeningu  poruch sluchu 3.–4. den v porodnici.  Při nevýbavnosti...
Vyšetření kyčlí - obrázek
Vrozené vady kyčelního kloubu (odborně vývojové dysplazie kyčelní) jsou souvislá řada postižení kyčelního kloubu, od pouhých mírných odchylek  po skutečné vymknutí hlavice kosti stehenní z jamky kyčelního kloubu (odborně  luxace...
Podávání vitamínů K a D - obrázek
Pro prevenci krvácivé nemoci novorozenců  se standardně jednorázově  podává 1 mg vitaminu K svalovou injekcí, popř. po dobu 3 měsíců ve formě perorálních  kapek v dávkovacím schématu 1 kapka týdně. Pro prevenci  křivice se od 2....