Sexualita ženy

Sexualita ženy - obrázek
Sexualita ženy - obrázek

Sexualita ženy se významně odlišuje od sexuality muže. Této problematice se věnuje lékařský obor sexuologie.

Pohlavní styk ženy obvykle tvoří čtyři fáze:

I. fáze excitační
Dochází k prokrvení a zarudnutí pohlavních orgánů. Nastane zduření malých stydkých pysků a klitorisu. Prostředí v pochvě se zvlhčuje ( poševní lubrikace).

II. fáze plateau
Prokrvení a zduření malých stydkých pysků a klitorisu pokračuje, stejně tak i lubrikace poševních stěn.

III. fáze vyvrcholení (orgasmus)
Nastávají rytmické stahy svalstva pánve, včetně svalstva dělohy.

IV. fáze uvolnění
Prokrvení a zduření pohlavních orgánů ustupuje. Na rozdíl od muže, u kterého na různě dlouhou dobu nastává neschopnost v sexuální aktivitě, žena při pokračující stimulaci může dosáhnout dalších orgasmů.

Podle touhy žen po pohlavním styku, podle jejich citlivosti na sexuální podněty a podle schopnosti dosáhnout orgasmu je možno dělit ženy do šesti typů sexuální reaktivity:

1. Sexuálně kladný typ s orgasmem
Tyto ženy udávají častější touhu po pohlavním styku, kladně reagují na sexuální podněty, pohlavní styk je pro ně příjemný a většinou nebo vždy vede k orgasmu, prožívají jej příjemně jak po stránce somatické, tak i psychické. Procentuální zastoupení těchto žen se liší v závislosti na kulturních, sociálních, etnických a geografických podmínkách. U nás představují tyto ženy 60-80 %. Orgasmus může být vaginální nebo klitoridální, většina žen snáze dosahuje orgasmu klitoridálního, je jednodušší, snažší, rychlejší. Multiorgasmus je situace, kdy má žena více orgasmů během jednoho pohlavního styku.

2. Sexuálně kladný typ bez orgasmu
Tyto ženy se liší od prvního typu pouze tím, že v průběhu pohlavního styku nedosahují orgasmu. Často bývá přechodného rázu u mladých žen na začátku pohlavního života, při změně partnera, za stresujících situací atd.

3. Frigidní ženy s možností orgasmu
Jejich postoj k pohlavnímu styku je lhostejný a pocity při pohlavním styku jsou slabé nebo žádné. K orgasmu dochází jen ojediněle. Sexuální reaktivita je minimální. Při styku nemají nepříjemné pocity v oblasti genitálu. Pohlavní styky nepociťují jako neuspokojivé.

4. Frigidní ženy bez orgasmu
Rysy charakteristické pro předchozí skupinu jsou zvýrazněny. Žena nikdy nepociťuje touhu po styku. Pokud k němu dojde, nemá pozitivní prožitky. K orgasmu nedojde. Tyto ženy pociťují svoji špatnou sexuální reaktivitu jako nedostatek. Po koitu zůstávají rozdrážděné a neuspokojené. Tyto stavy vyžadují sexuologickou léčbu.

5. Ženy s nepříjemnými až bolestivými pocity při pohlavním styku (algopareunie)
Tyto ženy si stěžují na nepříjemné nebo bolestivé pocity při koitu. Může jít o primární stav, kdy tyto obtíže trvají od počátku sexuálního života, nebo jde o sekundární stav, kdy se bolestivé pocity dostavily až po určitém období normální sexuální aktivity. Bolestivý průběh pohlavního styku zamezuje schopnosti žen dosáhnout orgasmu. Primární algopareunie může doprovázet vývojové vady genitálu (zúžená pochva) nebo může být následkem psychických změn. Sekundární algopareunie je častá u žen se záněty rodidel.

6. Ženy s nechutí až odporem k pohlavnímu styku
Tyto ženy mají nechuť až odpor k pohlavnímu styku a v jeho průběhu mají bolestivé pocity. Jedná se o onemocnění, které se nazývá dyspareunie. K orgasmu nedochází a po ukončení koitu mají pocit neuspokojení, znechucení a ošklivosti. Tato porucha bývá spojena s těžkými morfologickými změnami genitálu (těžké chronické záněty, endometrióza, tumory), nebo vzniká jako důsledek narušených až rozvrácených citových vztahů mezi partnery.

Žena může projít v průběhu života několika typy sexuální reaktivity. Každá žena je originální individum a stejně tak tomu je i v sexuální oblasti. Roli hraje její věk, genetické faktory, výchova, vzdělání, zdravotní stav, psychosociální zázemí a partnerský vztah.

Pokud je nutná léčba sexuálních funkcí, pak je psychoterapeutická, farmakologická nebo operační. Léčba patří do rukou sexuologů, psychologů, psychiatrů a event. gynekologů.

 

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
MUDr. Dana Koryntová, CSc.
Ivana Ašenbrenerová  

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015