Těhotenství, zázrak početí

Těhotenství, zázrak početí - obrázek
Těhotenství, zázrak početí - obrázek

Těhotenství je nejdůležitější část života ženy

Lékaři i psychologové považují těhotenství za nejdůležitější část života ženy. Je to doba, v níž se organizmus ženy připravuje na porod dítěte. Podle psychologů teprve v těhotenství nalézá žena pravý smysl svého života.

V následujících kapitolách se budeme zabývat těhotenstvím z několika hledisek a hlavně podáme návod, jak těhotenství prožívat, aby to bylo období zdravé a šťastné. Na začátku každého těhotenství je početí...

Zázrak početí

Láska přitahuje muže a ženu. Biologická přitažlivost přivádí mužskou zárodečnou buňku k ženské zárodečné buňce. Pak už nastává složitý, téměř zázračně probíhající děj. Podívejme se na něj podrobněji!

Ženské zárodečné buňky, odborně zvané “ženská vajíčka”, vznikají a zrají ve vaječnících. Vaječníky jsou dva a jsou uloženy v dolní části břišní dutiny ženy.

V obou vaječnících je uloženo veliké množství drobných měchýřků. Každý měsíc dozrává v jednom měchýřku ženské vajíčko. Buňky, vystýlající vnitřní stěnu měchýřku, začnou vylučovat během zrání vajíčka zvláštní tekutinu, v níž vajíčko plave.

Přibližně za 14 dní od prvního dne menstruačního krvácení dosáhne měchýřek velikosti hrášku a přesune se k povrchu vaječníku. Stěna měchýřku se stále ztenčuje, až praskne. V tom okamžiku je vajíčko zároveň s tekutinou vypuzeno do břišní dutiny.

Vajíčko je nadáno zvláštní biologickou schopností pohybu, a tak se dostane až do vejcovodu. Jeho řasinkami je pak unášeno směrem k děložní dutině. Jestliže se v tu dobu při pohlavním styku dostaly mužské zárodečné buňky, odborně zvané “spermie”, do vnitřních pohlavních orgánů ženy, putují z pochvy do děložní dutiny a z ní do vejcovodu. Tam se mohou setkat s vajíčkem.

Mužské zárodečné buňky jsou nepatrná tělíska, viditelná mikroskopem. Když se setkají s vajíčkem, seskupí se kolem něho. Pouze jediné ze všech spermií se podaří prorazit tenoučkou blanku, tvořící obal vajíčka. Nastává tak splynutí jediné spermie s jediným ženským vajíčkem.

Oplodněné vajíčko putuje z vejcovodu do děložní dutiny. Na jeho povrchu se vytvoří drobné třásničky. Ty rozruší děložní sliznici a vajíčko se do ní zanoří. Až dosud čerpalo výživu ze svého vlastního obsahu. Od té chvíle, co se zanořilo do děložní sliznice, začne dostávat výživu pro svůj vývoj a růst z krevního oběhu své matky.

Po proniknutí spermatu do nitra vajíčka nastávají složité děje. Vajíčko se začne dělit. Nejdříve na dvě poloviny, každá z nich se rozdělí opět na další dvě poloviny, až vznikne množství buněk, jež jako celek připomínají malinu.

Buňky se dále dělí, pak vytvoří uprostřed dutinu. Z tohoto obrovského množství buněk vznikne postupem času velmi složitým způsobem zázračné dílo přírody – lidský zárodek.

Kdo to vzniká?

Průměrný člověk – nebo budoucí génius? Možná že jeho práce přinese prospěch celému lidstvu. Ať tak či onak, zasluhuje si všestrannou péči svých rodičů, zvláště péči mateřskou. Matka nosí lidský zárodek již od jeho vzniku ve svém těle. Zahřívá ho a vyživuje částí své krve.

Není bez zajímavosti, že i zákonodárci vzpomněli na tento teprve se vyvíjející lidský zárodek. Vzali ho pod ochranu lidské společnosti.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015
Objednávejte ZDE