Tolerance matka - plod

Tolerance matka - plod - obrázek
Tolerance matka - plod - obrázek

Plodové vejce je možno považovat za alogenní transplantát (tj. tkáň pocházející od jedince téhož druhu, ale s rozdílnou, byt co nejbližší genetickou výbavou) rozdílné antigenní povahy, než má mateřský organismus. Jak se ve vztahu matka-plod vytvoří v mateřském organismu tolerance k plodu, je vysvětlováno několikerým způsobem:

Placenta tvoří bariéru – jistě však ne dokonalou, nebot od 8. týdne těhotenství je možné prokázat fetální erytrocyty v mateřském oběhu.

Mateřský organismus přichází do přímého styku jen s tkáněmi plodových obalů.

Plod má antigenní zvláštnosti odlišné od dospělého organismu.

V těhotenství se změní imunologická situace matky, takže má specifickou toleranci k vlastnímu plodu, přitom je hostilní – odmítavá k cizímu plodu. Tolerance je vysvětlována též imunosupresivním, imunologické reakce tlumícím, vlivem placentárních hormonů.

Ve vztahu matka - plod se vytváří postupně adaptace: splynutí vajíčka se spermií, nepropustnost syncytiotrofoblastu, splynutí syncytiotrofoblastu s deciduou a dočasná nepropustnost placentrání bariéry – později přestup malých dávek fetálních antigenů do mateřského oběhu – vyvolá toleranci.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015