Vrozené vývojové vady plodu

Vrozené vývojové vady plodu - obrázek
Vrozené vývojové vady plodu - obrázek

Vývoj embrya a plodu je ovlivněn v prvé řadě faktory z období před početím – prekoncepčními. Poškození genů a chromozomů (intoxikacemi, ionizačním zářením) se projeví buď poruchami fertility – plodnosti – u jednoho nebo druhého z partnerů, nebo abnormálním vývojem plodového vejce.

V období početí může být vývoj jedince narušen některými vlivy vnitřními nebo zevními. Druh a rozsah poškození závisí na tom, která fáze vývoje byla negativně ovlivněna.

Vlastním účinkem jednotlivých škodlivých faktorů a studiem malformací se zabývá vědní obor teratologie. Vyvíjí se také léčebný obor prenatální medicína, který hledá jednak možnosti prevence vrozených vývojových vad, jednak způsoby léčení těchto vad ještě před porodem. Rýsuje se vznik dalšího medicínského oboru, prenatální chirurgie.

Podle rozsáhlých průzkumů jsou jako příčiny vrozených vývojových vad zjišťovány:

  • ve 25 % vlivy genetické, dědičné,
  • ve 3 % poškození chromozomů,
  • ve 3 % zevní škodlivé faktory (záření, léky, infekce matky),
  • v 69 % nejsou příčiny zjistitelné.
 
 
Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015