Vývoj plodových obalů a placenty

Vývoj plodových obalů a placenty - obrázek
Vývoj plodových obalů a placenty - obrázek

Placenta a plodové obaly

Při nidaci se celé plodové vejce zanořilo do zbujelé děložní sliznice, která se velmi rychle změnila ve vysokou (až 1 cm) deciduu, blánu padavou. Nad zvětšujícím se plodovým vejcem je decidua capsularis, mezi plodovým vejcem a děložní stěnou je decidua basalis. Zbytek děložní dutiny je vystlán deciduou parietalis.

Mezi deciduou capsularis a deciduou parietalis je až do konce 4. měsíce štěrbinovitá děložní dutina. V pátem měsíci těhotenství decidua capsularis splyne s deciduou parietalis, a tím děložní dutina zanikne.

Na začátku embryonálního období je plodové vejce na celém povrchu pokryto nitkovitými, bílými, jako kořínky rostlin vypadajícími primárními klky. Do nich prorůstá vazivová osa z primárního mezodermu, vytlačeného ke stěně plodového vejce zvětšující se amniovou dutinou. Vznikají tak sekundární klky. Spolu s vazivem vrůstají do klků cévy, které na obvodu plodového vejce rostou podél výchlipky z ocasního konce embrya – alantois do zárodečného stvolu. Tak se koncem prvního gestačního měsíce vytvořil alantoisový oběh, zajišťující krevní oběh mezi embryem a klky. V té době zaniká žloutkový krevní oběh.

Ve druhém měsíci

gestace vymizí na většině povrchu plodového vejce (pod deciduou capsularis) klky a na jeho konci zůstávají jen na té části povrchu plodového vejce, která naléhá na děložní stěnu. Zde rostou a bohatě se větví a vytvoří se z nich definitivní orgán výživy plodu – placenta.

Z původního zárodečného stvolu vznikne pupeční provazec – pupečník. Období vývoje placenty se označuje jako období placentace, třetí kritická fáze vývoje oplozeného vajíčka. Období placentace je dokončeno do 12. týdne gravidity. Placenta převzala kromě výživy zárodku a plodu i tvorbu estrogenů a gestagenů, produkovaných dosud těhotenským žlutým tělískem, které nato degeneruje a změní se na vazivovou jizvu.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015  
Objednávejte ZDE