Změny ve složení krve těhotných

Změny ve složení krve těhotných - obrázek
Změny ve složení krve těhotných - obrázek

Celkový objem cirkulující, obíhající krve se do konce těhotenství oproti stavu před otěhotněním zvýší o 30 až 35 %. Objemově přibude 40 až 50 % plazmy a 24 % červených krvinek. Důsledkem toho je zředění krve (hemodiluce) se sníženým počtem erytrocytů (průměrně 3 700 000), sníženou hladinou hemoglobinu. Množství celkové bílkoviny v séru je nižší (55,0 až 75,0 g/l). Nižší jsou zejména hladiny albuminů, naopak vyšší hladiny hrubě disperzních bílkovin (globulinů), např. fibrinogenu 5,2 g/l oproti 2 až 4 g/l u netěhotných. Nižší je počet krevních destiček (trombocytů). Leukocytů je více než mimo těhotenství 8000 až 10 000/µl.

Sedimentace červených krvinek se zvýší až na 50/hod. Hladina plazmatického železa je nižší, 60 až 70 mol/l u netěhotných.

Hladina cholesterolu je, jak již bylo uvedeno, v těhotenství vyšší a vystupuje na 6,5 mmol/l. Vyšší hodnoty fibrinogenu a jiných koagulačních faktorů přivodí v graviditě zvýšenou pohotovost k tromboembolickým stavům, zejména po porodu.

 

Autoři: doc. MUDr. Tomáš Honzík PhD., prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., 
Témata: