Diabetes mellitus v těhotenství

Vzhledem k  rostoucímu počtu diabetu I.typu i diabetu II.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem  v posledních dvou desetiletích stoupá i počet diabetiček, které chtějí mít děti. Stoupá i výskyt gestačního diabetu. Perinatální mortalita dětí matek s diabetem je dnes v zemích s dobře organizovanou diabetologickou péčí zcela srovnatelná s perinatální mortalitou ve zdravé populaci, avšak perinatální morbidita těchto dětí zůstává stále vyšší než u populace bez diabetu.

Proto je problematice diabetu v těhotenství věnována v posledních letech poměrně velká pozornost a je patrná snaha o vypracování jednotných postupů v péči o těhotné ženy s diabetem  tak, aby bylo možno i v mezinárodním měřítku možno srovnávat výsledky péče a na základě těchto vypracovávat další doporučení vedoucí k co nejširšímu zlepšení péče o těhotné, u kterých je gravidita komplikována některým z typů diabetu.

Procento pacientek s diabetes mellitus I.typu a II.typu tvoří v populaci těhotných asi 1,5-2,0%,u gestačního diabetu je výskyt asi 3-4% z veškeerých těhotných žen.Perinatální morbidita dětí matek s diabetes melltus I.a II.typu je přibližně 3x vyšší než  u dětí zdravých matek.

Text, určený ke stáhnutí, je návrhem určitých standardních postupů v péči o diabetické těhotenství.