DIC a ostatní koagulopatie v těhotenství

Stáhněte si:

V těhotenství a v šestinedělí se vrozené a získané poruchy hemostázy mohou projevit buď krvácením, nebo častěji jako trombózy v arteriálním a žilním řečišti těhotné ženy nebo fetoplacentární jednotky. Podle statistických údajů je nyní v České republice trombembolismus častější příčinou smrtelných příhod v těhotenství a v šestinedělí než krvácení, včetně syndromu diseminované intravaskulární koagulace. Nakonec i tento porodníky obávaný syndrom vlastně začíná jako hyperkoagulační stav.

Viz též Změny hemostázy v těhotenství a šestinedělí v Porodnické encyklopedii

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.