Embolické příhody v těhotenství

Stáhněte si:

Trombembolické příhody představují jednu z hlavních příčin mateřské mortality a morbidity - v České republice se na mateřské mortalitě podílejí až 44 %.

Viz též Embolické příhody v těhotenství v Porodnické encyklopedii

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.