Infekce v těhotenství ohrožující novorozence

Těhotenství může vytvářet podmínky pro vznik některých infekčních onemocnění, nebo může zhoršit průběh jiných. Infekce může narušit průběh těhotenství (potrat, předčasný porod) a může nepříznivě ovlivnit vývoj plodu. Těhotenství může znesnadnit léčbu infekčního onemocnění – léčba může poškodit matku, plod či novorozence.