Kritické stavy v porodnictví

Pod záštitou děkana Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA se dne 6. prosince konal v Kongresovém centru IKEM v Praze 4 přednáškový cyklus pod názvem Kritické stavy v porodnictví. Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Akci pořádala Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČSL JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze a Aeskulap Akademií.

7.15 Prezentace

8.30 Zahájení
8.45 Mateřská mortalita ve Velké Británii Dolenská Sylva (UK)
9.00 Perinatální mortalita v ČR /2007 Velebil Petr,
Štembera Zdeněk
9.15 Mateřská mortalita v ČR /2006 Velebil Petr
9.30 Hypertenze v těhotenství Weinberger Vít
9.45 Preeklampsie eklampsie Měchurová Alena
10.00 HELLP syndrom Binder Tomáš
10.15 Hepatopatie v těhotenství Trunečka Pavel

10.30 Křest Knihy o těhotenství a dítěti Antonín Pařízek

11.15 Infekce v těhotenství ohrožující novorozence Rozsypal Hanuš
11.30 Předčasný porod Hájek Zdeněk
11.45 ATB v těhotenství Mašata Miroslav
12.00 Diabetes mellitus v těhotenství Andělová Kateřina
12.15 Těhotenství a traumatologická problematika Kepák Jiří
12.30 Dystokie ramének plodu Záhumenský Josef
12.45 Poporodní poranění konečníku Ducháč Vítězslav

13.00 Oběd

14.00 Kritický stav v porodnictví a UZ diagnostika

Calda Pavel,
Žižka Zdeněk
14.15 Distres plodu Kučera Martin
14.30 Resuscitace novorozence Liška Karel
14.45 Život ohrožující krvácení (ŽOK) v těhotenství Valenta Jiří
15.00 Farmakologická léčba závažného krvácení Nalos Daniel
15.15 Chyby a omyly v léčbě ŽOK v těhotenství Černý Vladimír
15.30 Akutní intoxikace drogami v těhotenství Vavřinková Blanka
15.45 Kardiopulmonální resuscitace v porodnictví Drábková Jarmila

16.00 Káva

16.30 Novinky v léčbě komplikací šokových stavů Herold Ivan
17.00 Trombofie a těhotenství Kvasnička Jan,
Kudrnová Zuzana
17.15 Embolické příhody v těhotenství Pařízek A,
Drábková J, Krejčí V
17.30 DIC v těhotenství Salaj Peter

18.00 Zakončení

Program akce ke stažení - zde.

Organizace:
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666
Fax +420-271 091 652
aesculap-akademie.cz@bbraun.com
www.aesculap-akademie.cz

Místo konání:
Kongresové centrum IKEM
Vídeňská 1958/9, Praha 4 – Krč
Kongresový sál - 5. patro

Možnost on-line rezervace ubytování v centru Prahy
(kongresová sleva: od 400 Kč/osoba/noc)
Rezervaci můžete provést zde

Účastnický poplatek: 1.000, - Kč
bank. účet: 515293009/2700, Variabilní symbol 61208, do zprávy pro příjemce uveďte CZHCLA
Doklad o zaplacení poplatku předložíte při prezentaci.
Poplatek lze zaplatit též přímo na místě.

Maximální počet účastníků: 260