Kdy vyhledat lékaře po očkování

Kdy vyhledat lékaře po očkování - obrázek
Kdy vyhledat lékaře po očkování - obrázek

Může to být horečka přes 40 °C, neutišitelný  pláč dítěte trvající několik hodin, zarudnutí a otok v místě vpichu s průměrem přes deset centimetrů, přechodné obrny, křeče nebo krátkodobé stavy bezvědomí. 

Lékaře je nutné vyhledat i ve chvíli, pokud se vážné potíže rozvíjejí velmi rychle. To znamená, že se během dvou tří hodin po očkování objeví horečka okolo 39 °C a vyšší a ani po užití léků nedojde k jejímu poklesu. Takové reakce nebyly dříve vzácné u malých dětí po podání celobuněčné očkovací látky proti dávivému kašli.

Mezi závažné reakce patří i neurologické reakce, například obrny. Pokud jsou jen krátkodobé a přechodné a pokud po jejich odeznění  nedojde k trvalému poškození periferního ani centrálního  nervového systému, tak je možné pokračovat v očkování.

i každé takové reakci je třeba rozhodnout, zda se má pokračovat v očkování dalšími dávkami vakcíny, eventuálně se současným podáním léků, které snižují reakci na očkování. Každé podezření na alergickou  reakci po očkování se musí brát vážně a do doby jejího potvrzení či vyvrácení je nutné brát ji jako kontraindikaci očkování.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015