Ukončení očkování po vymýcení onemocnění

Ukončení očkování po vymýcení onemocnění - obrázek
Ukončení očkování po vymýcení onemocnění - obrázek

Díky zavedení očkování celá řada nemocí prakticky vymizela (celosvětové kompletní vymýcení nemoci se odborně  nazývá eradikace). Díky soustředěné  celosvětové vakcinaci  byly první takovou nemocí  oficiálně  prohlášeny pravé neštovice v roce 1980. Přesto na komplikace  spojené s variolou zemřelo během 20. století až půl miliardy lidí.

Vakcinaci nelze kompletně  ukončit, neníli nemoc zcela vymýcena na celém světě. V zemích, kde byla vakcinace předčasně  ukončena  (např. Velká Británie a Japonsko), došlo k rozvoji nových epidemií a znovuzavedení očkování bylo nezbytností. V zemích s volnější očkovací politikou (např. Německo),  dochází i dnes k úmrtí na pertusi. Infekce  také mohou být vzhledem  k velké migraci osob zavlečeny z jiných států, ba dokonce  kontinentů.

Ze všech výše uvedených  důvodů vyplývá, že ač by se v některých  případech mohlo zdát, že vakcinace je při nízkém výskytu onemocnění zbytečná, nelze ji plně ukončit dříve než po dosažení celosvětové eradikace.

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. a prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015