Komplikace očkování

Komplikace očkování - obrázek
Komplikace očkování - obrázek

Tak jako každý jiný léčivý přípravek, má i očkování své nežádoucí účinky. Ty mohou být způsobeny nejen samotnou vakcinační látkou, ale i nedůslednou technikou aplikace vakcíny.

Tyto komplikace však v žádném případě nepředstavují větší podíl na nemocnosti než následky vakcinací preventabilních onemocnění, jak bývá někdy mylně uváděno.
V naprosté většině se navíc jedná o mírné reakce v místě vpichu vakcíny (zarudnutí s proteplením, otok, bolestivost) či lehké celkové příznaky (únava, bolesti svalů, zvýšená teplota), které rychle ustupují.

Naopak vážných komplikací spojených s očkováním (např. zánět mozku, odborně encefalitida) vzhledem k důkladným kontrolám ubývá a představují řádově jen 1–3 případy na milion očkovaných dětí. Pro úplnost dodejme, že v rozvojových zemích každoročně  umírá 1,5 milionu z 22,5 milionu neočkovaných  dětí na komplikace  spojené  s infekčními onemocněními, proti kterým se ve vyspělých státech očkuje.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015