Pravidelné očkování dětí v ČR

Pravidelné očkování dětí v ČR - obrázek
Pravidelné očkování dětí v ČR - obrázek

Pravidelné očkování je vakcinace podle platného očkovacího kalendáře daného státu (viz tabulka). V České republice je u jinak zdravých dětí povinná a v současné době zahrnuje aplikaci vakcín proti devíti onemocněním. 

Jen proočkovanost celé populace představuje účinnou obranu proti infekčním nemocem. Jedná se tedy nejen o ochranu jednotlivců, ale i celé společnosti, včetně jedinců, kteří ze zdravotních důvodů vakcíny dostat nemohou. Očkovací schémata jsou pečlivě upravována a schvalována
a konkrétní onemocnění, proti nimž se v dané zemi očkuje, mohou bez tohoto preventivního opatření vyústit až v život ohrožující stavy, a to především v období, kdy dítě ještě nemá plně vytvořený imunitní systém.

Odmítání očkování představuje dle našeho právního řádu přestupek a rodiče, kteří očkování dítěte brání, mohou být stíháni podle Vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem (537/2006  Sb.). Většina mateřských škol navíc v současné době odmítá, vzhledem k právní úpravě
v Zákoně o ochraně veřejného zdraví, přijímání neočkovaných dětí.

S povinným očkováním dětí v České republice souhlasí přes 80 % rodičů, přesto se v poslední době setkáváme s mnohým nepochopením, a to nejen z řad laické populace, ale dokonce i lékařské obce. Zachování proočkovanosti české populace se tak stává stále obtížnější (k ochraně jednotlivců  je nezbytná minimálně  90% proočkovanost). Uvedená nařízení a případné pokuty za nedodržení povinnosti očkování však pochybující rodiče nepřesvědčí – základem je naopak pečlivá informovanost.

Očkovací kalendář platný v ČR k 1. 1. 2018

Další povinné očkování bez vazby na věk:
pneumokokové nákazy*
virová hepatitida A*
virová hepatitida B*
vzteklina*
spalničky*

Další doporučené očkování bez vazby na věk:
pneumokokové nákazy
chřipka
virová hepatitida A
virová hepatitida B
klíšťová meningoencefalitida
vzteklina
plané neštovice

Očkování označené * je povinné pouze pro určité skupiny obyvatel.
 

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015