Konglutinace

Konglutinace - obrázek
Konglutinace - obrázek

Konglutinace (synonymum: adheze) představuje srůst/y předkožky s žaludem, které vznikají poruchou odlučování jejího vnitřního listu. Konglutinace je do určitého věku normální (viz výše) a zůstává dlouhodobým předmětem odborných diskuzí, zda a v jakém věku je nutno srůsty rozrušovat.

Naše pracoviště (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) se přiklání k názoru, že pokud lze předkožku alespoň částečně přetáhnout k odhalení ústí močové trubice, můžeme již v časném kojeneckém věku každodenním šetrným přetahováním na jemný doraz (především po stolici) předejít možným komplikacím. Jiná pracoviště upřednostňují u jinak zdravého dítěte vyčkat až do období po prvním roce. Intimní partie genitálu by měly být umývány při každém koupání, dále navíc při kontaktu se stolicí znečištěnými plenami. Doporučujeme pravidelné cvičení po večerním koupání a následnou hygienu pod teplou tekoucí vodou.

Komplikace konglutinací

●        Zúžení předkožky (odborně: fimóza), které brání jejímu přetažení, je buď vrozené, nebo získané jizvením jakožto následek zánětu. Oba typy bývají prakticky vždy doprovázeny i konglutinacemi. fimozaVrozená fimóza je v podstatě normální fyziologický stav a často dochází k jejímu samovolnému vymizení. Pokud fimóza sama nevymizí, je na místě lokální aplikace léků ze skupiny kortikosteroidů. Zahájení této léčby závisí na případných přidružených onemocněních, ale i na přání rodičů. Na našem pracovišti léčbu obvykle zahajujeme až po 1. roce života. Brzké a násilné přetahování předkožky totiž vede ke vzniku drobných trhlinek, které se mohou zajizvit a vzniká druhotná fimóza, která mnohdy již vyžaduje i operační řešení.

●         Parafimóza vzniká neopatrným, násilným přetažením předkožky, kdy jejím zaškrcením dochází k bolestivému otoku žaludu a předkožku již dále nelze vrátit do původní polohy. Tato situace je důvodem k neprodlené návštěvě lékaře urologa.

●         Balanopostitida je zánět předkožky a žaludu penisu. Vzniká v dětském věku nejčastěji jako komplikace konglutinace. Při normálním procesu odlučování dochází k nahromadění sekretu mazových žláz (odborně: smegma) mezi oběma listy předkožkového vaku. Někdy tento sekret může bělavě prosvítat přes kůži a vyvolávat u rodičů vjem hnisu (tzv. keratinové perly). Sekret ovšem obvykle neobsahuje bakterie a spontánně se vyprázdní. Za určitých okolností ale dochází ke vniku infekce a vzniká zánět (odborně: balanopostitida), který se projevuje bolestivým otokem se zarudnutím a hnisavým zapáchajícím výtokem z předkožkového vaku. Balanopostitida se léčí výplachy lokálními dezinfekčními prostředky (event. antibiotiky) pomocí injekční stříkačky a následnou aplikací antibiotik v masti. Někdy se tento místní zánět rozšíří i do oblasti močové trubice a vzniká její zánět (odborně: uretritida), kterou je obvykle nutné léčit celkovým podáním antibiotik.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015