Nepřítomnost varlete ve skrotu

Nepřítomnost varlete ve skrotu - obrázek
Nepřítomnost varlete ve skrotu - obrázek

Obě varlata se v počátcích vývoje zárodku a později plodu nacházejí v břišní dutině. Již od 10. týdne stáří plodu začíná jejich sestup, který je zprvu způsoben jen růstem břišní dutiny, postupně však dochází i ke skutečnému stahování tříselným kanálem do vaku šourku (odborně: skrotum, proto také skrotální vak). Za normálních okolností jsou u donošených dětí při narození obě varlata uložena v šourku (odborně: skrotum).

S chyběním jednoho nebo obou varlat ve skrotu (odborně: kryptorchismus) se setkáváme u 20–30 % nedonošených a 3–5 % donošených chlapců. U naprosté většiny z nich však varle dokončí svůj sestup v průběhu prvních měsíců života. Po prvním roce je spontánní sestup již velmi nepravděpodobný a je na místě tento stav řešit, a to obvykle operačním způsobem. Neléčený či pozdě léčený kryptorchismus může mít v dospělosti závažné komplikace v podobě neplodnosti či nádorů varlat.

Kryptorchismus rozdělujeme na dva typy:

●         Retence varlete je jeho zadržení v průběhu normální dráhy sestupu. Varle se tak může nalézat například v tříselném kanálu. Zvláštním typem je tzv. varle skluzné, které lze stáhnout do skrotálního vaku, ale po uvolnění tahu se rychle vrací do své původní polohy.

●         Ektopické varle se nachází mimo dráhu svého obvyklého sestupu, a to nejčastěji v břišní dutině v blízkosti vstupu do tříselného kanálu

V případě nepřítomnosti varlete ve skrotu je nutno odlišit stav zvýšené aktivity kremasterového svalu, jež vede k vytahování varlete/varlat ze skrota. Odborně hovoříme o tzv. retraktilním varleti.

Při vrozeném nevyvinutí varlete (odborně: ageneze) není varle vyvinuto vůbec. Příčinou bývají nejčastěji poruchy cévního zásobení pánve v průběhu vývoje plodu v děloze.

Léčba kryptorchismu

Kryptorchismus se léčí hormonálně anebo chirurgicky. Zahájení léčby u chlapců se vzhledem k výše zmíněným komplikacím posunuje stále do nižších věkových skupin. Obecně je dnes doporučováno začít s léčbou již kolem 15. měsíce života. Hormonální léčba je vyhrazena pro stavy retinovaných, eventuálně skluzných varlat a je řízena endokrinologem ve spolupráci s dětským lékařem.  V případě ektopického varlete je již nutná chirurgická léčba s následným upevněním varlete ve skrotu. Retraktilní varle neléčíme; pravidelné kontroly u dětského praktického lékaře jsou však nezbytností. 

Náhlý vznik bolesti v oblasti genitálu, jeho otok a zarudnutí je závažnou situací ohrožující reprodukční funkce a vyžaduje neprodlenou kontrolu na pohotovosti dětské urologie.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015