Obsah hliníku v očkovacích látkách

Obsah hliníku v očkovacích látkách - obrázek
Obsah hliníku v očkovacích látkách - obrázek

i očkování devíti vakcínami, které tvoří současné očkovací schéma, aplikujeme do organismu asi 5–6 mg hlinitých solí. Pro srovnání uveďme, že během šestiměsíčního kojení se do organismu dostane 10 mg a při podávání umělých formulí dalších 30 mg hlinitých solí.

 
Soli obsažené ve vakcínách jsou na rozdíl od hliníku v našem okolí ve vodě nerozpustné a do krevního řečiště se dostávají jen minimálně. Navíc, již za 24 hodin dochází k odstranění poloviny těchto látek z organismu a za 35 hodin se jedná již o 85% eliminaci.
 
V současné době neexistují žádné relevantní vědecké  důkazy, které by potvrzovaly, že hliník obsažený ve vakcinačních látkách způsobuje alergie, autismus, autoimunitní onemocnění či jinak neblaze ovlivňuje lidský organismus.
 
 
 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015