Očkování na žádost

Očkování na žádost - obrázek
Očkování na žádost - obrázek

Představujjakékoliv očkování, které není vyžadováno státem a (v závislosti na konkrétní pojišťovně) je nutná plná nebo alespoň částečná úhrada vakcíny žadatelem (TBC, rotaviry, meningokoky, hepatitida A apod.).

Plná úhrada pojišťovnou je zavedena u pneumokokových onemocnění (pouze vakcína Synflorix) a kompletní vakcinaci proti papillomavirům u třináctiletých dívek. Do této skupiny patří i očkování před cestou do zahraničí.

* Indikace:
1.  Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
2. Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s výskytem tuberkulózy vyšším než 40 případů na 100 000 obyvatel.
3. Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
4. Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.
Očkování nerizikových  dětí na žádost rodičů je nejvhodnější provést v druhé polovině  prvního roku života.

** U dětí starších dvou let je možné očkovat vakcínou PNEUMO 23.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015