Dítě A-Z - První pomoc

Úraz elektrickým proudem - obrázek
Ztráta vědomí, porucha srdečního  rytmu a srdeční zástava jsou největším  nebezpečím, které může bezprostředně ohrozit život dítěte při zasažení elektrickým proudem.  V místě vstupu proudu do těla a jeho výstupu z těla vznikají...
První pomoc při zasažení elektrickým proudem - obrázek
 s ohledem na bezpečnost  všech se snažte ukončit působení proudu na dět­ský organismus. Nedotýkejte  se holýma rukama dítěte, které je v kontaktu s vodičem! Nejjednodušším a nejbezpečnějším postupem bývá přerušení  přívodu...
Jak předcházet úrazu elektrickým proudem? - obrázek
od útlého věku dítě před elektrickým  proudem  varujte jako před nebezpečím, důsledně používejte  ochranné kryty elektrických  zásuvek, pokud zásuvky zrovna nepoužíváte, nikdy nenechávejte v zásuvce pod proudem  kabel, ke...