Dítě A-Z - První pomoc

Seriál o první pomoci dítěti - 2.díl  - obrázek
Krev je díky celé řadě svých vlastností jedinečnou tekutinou, nezbytnou k životu člověka. Její hlavní funkcí je výměna dýchacích plynů – kyslíku a oxidu uhličitého – mezi tkáněmi a zevním prostředím. Krev roznáší do celého těla živiny...
Tepenné krvácení - obrázek
Tepenné krvácení je nejnebezpečnějším druhem krevní ztráty. V tepnách okysličená krev koluje oproti žilám pod vyšším tlakem, a proto ztráta bývá rychlá a velká. Příčinou tepenného krvácení bývá hluboká bodná, řezná nebo...
Žilní krvácení - obrázek
Při žilním krvácení dochází k poranění tenkostěnných povrchně probíhajících žil. Žíly vedou odkysličenou krev k srdci. Příčinou žilního krvácení bývají řezné nebo tržně zhmožděné rány a hluboké odřeniny. Příznakem ...
Zástava krvácení - obrázek
poraněné dítě posaďte nebo položte, krvácející část těla zvedněte do  výšky (nad úroveň srdce),   v případě život ohrožujícího krvácení z veliké tepny (krční, stehenní, pažní) stiskněte poraněnou tepnu prsty přímo v ráně – Je to...
Krvácení z nosu - obrázek
Příčinou bývá úraz. Často vzniká z poškození nosní sliznice cizím předmětem, který si dítě strká do nosu. U dětí vzácnějšími a závažnějšími příčinami tohoto krvácení mohou být zvýšená křehkost cévek nosní sliznice, vysoký krevní...