První pomoc při krvácení

Seriál o první pomoci dítěti - 2.díl  - obrázek
Seriál o první pomoci dítěti - 2.díl - obrázek

Krev je díky celé řadě svých vlastností jedinečnou tekutinou, nezbytnou k životu člověka. Její hlavní funkcí je výměna dýchacích plynů – kyslíku a oxidu uhličitého – mezi tkáněmi a zevním prostředím. Krev roznáší do celého těla živiny – potřebný zdroj energie – a odvádí produkty látkové výměny, roznáší hormony a další důležité látky do cílových orgánů. Krev se podílí i na udržování tělesné teploty a napomáhá stálosti vnitřního prostředí.

V cévách dospělého člověka koluje kolem 4,5–6 litrů krve, u dítěte objem krve tvoří přibližně 8 % jeho tělesné hmotnosti.

Náhlá ztráta asi třetiny objemu krve vede k významnému poklesu krevního tlaku, nedostatečnému okysličování všech tkání a vyvolává život ohrožující stav – šok z vykrvácení (odborně hemoragický šok). Proto v rámci první pomoci zástavu krvácení řadíme mezi život zachraňující úkony. Při ošetřování postupujeme vždy co nejrychleji, někdy i za cenu nedodržení všech pravidel sterilního ošetření rány. Ošetření spočívá ve dvou základních krocích:

Zvednutí krvácející rány nad úroveň srdcetlatkový bod stehení                           

tlak krve v poraněné cévě se sníží a krvácení se omezí nebo i zastaví,        

Provedení tlaku na poraněnou cévu 

stisknutím velké krvácející cévy prsty přímo v ráně nebo přiložením tlakového obvazu na menší poranění.

 

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015