Sociální interakce

Sociální interakce - obrázek
Sociální interakce - obrázek
  • fixovat zrakem začíná dítě kolem 6 týdnů věku, v té době se objevuje i první úsměv
  • ve 4 měsících věku začíná sledovat své ruce, časný stupeň napodobování se objevuje  mezi 3. a 6. měsícem
  • po půl roce dítě rozliší cizí a známé osoby, mnohdy pozorujeme tzv. úzkost 8. měsíce při spatření cizí tváře
  • v 9 měsících  pochopí  permanenci objektu (například objekt nepřestane existovat, když se schová pod ubrus apod)
  • v 15 měsících  vyjádří své touhy tím, že na ně ukáže
  • ve dvou letech začíná udržovat čistotu, staví věž ze 4 kostek
  • ve 30 měsících používá »já« a zná své jméno
  • tříleté dítě pomáhá v oblékání a dokáže si samo umýt ruce
  • mezi 3. a 4. rokem života si začíná hrát s jinými dětmi a je schopné přechodu  z paralelní hry mezi vrstevníky ke hře kooperativní

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015