Vývoj řeči

Vývoj řeči - obrázek
Vývoj řeči - obrázek
  • ​v půl roce dítě žvatlá 
  • v 8 měsících  se objevují slabiky (ba, da, ta), dělá »paci paci« 
  • v 9 měsících komunikuje gesty
  • v 10 měsících řekne neadresně máma, táta 
  • roční dítě má dětský žargon, artikuluje,  umí tři slova a rozumí jednoduchým pokynům 
  • v 18 měsících ukazuje části těla a řekne 10–15 slov
  • ve dvou letech spojuje slova do dvouslovných vět 
  • ve 12 měsících, kdy dítě říká 2–3 slova, rozumí a pochopí více než 20–100  slov 

Variabilita vývoje řeči je však velká. O opožděném vývoji mluvíme,  pokud do 18 měsíců věku dítě aktivně nepoužívá více než 5–6 slov.

Vývoj expresivní složky řeči, což představuje aktivní mluvu, bývá vždy pomalejší než vývoj porozumění (odborně receptivní složka řeči). Z hlediska možné  poruchy  vývoje dítěte je vždy významnější nález opoždění vývoje receptivní složky řeči.

Při hodnocení vývoje si vždy musíme všímat obvodu hlavičky. Nález mikrocefalie, (obvod hlavičky pod 3. percentilem), mikrocefalizace (pokles  v percentilovém grafu obvodu hlavičky o více než dvě pásma) nebo opačně makrocefalie  (obvod hlavičky nad 97. percentilem) a zejména pak postupná  makrocefalizace spolu s opožděním  psychomotorického vývoje je vždy varovný příznak. Výstražným signálem je rovněž stagnace vývoje, nebo dokonce regres ve vývoji, což znamená, že dítě přestane umět to, co již znalo a umělo. Pojem poruchy aktivni mluvy (odborně vývojové expresivní dysfazie) je nutné používat pouze pro děti, které mají normální psychomotorický vývoj  a mají vyloučenou poruchu sluchu.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015