Zásady první pomoci

Zásady první pomoci - obrázek
Zásady první pomoci - obrázek

Nastávají situace, kdy o životě nebo kvalitě života dítěte rozhodují minuty, někdy dokonce vteřiny. Úrazy, masivní krvácení, šokové stavy, záchvaty s bezvědomím a zástavou dýchání a krevního oběhu – to jsou příklady, které představují největší nebezpečí. Pokud takové okolnosti nastanou, je bezodkladně nutné zahájit tzv. život zachraňující úkony. O záchraně zdraví dítěte pak rozhodují první okamžiky podávání první pomoci.

V naprosté většině případů je na místě nehody laik a ten provádí i zásah. Příjezd odborné zdravotnické pomoci lze očekávat nejdříve do několika minut po příhodě, resp. jejím ohlášení. Dojezdové časy zdravotnické záchranné služby (často používaná zkratka ZZS) jsou ve velkých městech průměrně 8,5 minuty, na venkově okolo 15 minut i více. Záleží na dostupnosti v terénu a na aktuálních možnostech ZZS.

K tomu, abychom mohli správně a účelně poskytnout první pomoc a podat dostatečnou zprávu ZZS, je zapotřebí získat dostatek informací. Proto nejprve:

  • prohlédněte rychle, ale důkladně místo nehody, snažte se nalézt všechny zraněné, případně zajistěte materiál k dalšímu šetření (tuby od léků při podezření na otravu, stejně tak zbytky hub, neznámé chemikálie apod.)

  • vyslechněte okolnosti příhody od postiženého dítěte samotného nebo od svědků nehody,

  • vyslechněte subjektivní obtíže dítěte (bolest, nevolnost, slabost, žízeň, pocit horka, pocit chladu, ztráta či porucha hybnosti, ztráta čití, ztráta paměti apod.),

  •  dítě důkladně prohlédněte

v první řadě se pokuste vyhodnotit známky základních životní funkcí, stav vědomí, dýchání a krevní oběh. Jednotlivé kroky budou v následujícím textu podrobně vysvětleny. Je nutné soustředit pozornost na oblast, kde dítě udává bolest. Následuje celková a systematická prohlídka jednotlivých částí těla, od hlavy dolů: hlava – krk – páteř – hrudník – břicho – horní končetiny – dolní končetiny. Pátráme po skrytých poraněních pod oděvem, především po krvácení.

Ze všech pevných i mobilních telefonních linek lze bezplatně volat zdravotnickou záchrannou službu na lince 155 nebo na lince tísňového volání 112.

Nezbytnou součástí poskytnuté laické první pomoci, především při kritických stavech, je včasné a správně provedené přivolání kvalifikované a profesionálně vybavené Zdravotnické záchranné služby.

  • Co nejpřesněji uveďte lokalizaci místa nehody (silnice, adresa domu), orientační body a možné přístupové cesty.

  • Sdělte charakter nehody (autonehoda, pád z výšky, otrava), udejte (znáte-li) čas jejího vzniku, riziko ohrožení dalších zúčastněných.

  • Uveďte počet postižených, přibližný věk a jejich pohlaví, popište co možná nejpřesněji charakter jejich zranění

  • Uveďte své jméno a zpětné telefonní spojení. Nikdy neukončujte hovor dříve než operátor ZZS, umožněte mu položit doplňující dotazy.

Nastane-li život ohrožující situace, ocitá se velmi často i sám zachránce ve stresové situaci. Je důležité zachovat chladnou hlavu a nepropadat panice. Komunikace nejen se ZZS, ale i s okolím by měla být pokud možno bez emocí a zřetelná.

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015