Zástava krvácení

Zástava krvácení - obrázek
Zástava krvácení - obrázek
 • poraněné dítě posaďte nebo položte, krvácející část těla zvedněte do  výšky (nad úroveň srdce),
   
 • v případě život ohrožujícího krvácení z veliké tepny (krční, stehenní, pažní) stiskněte poraněnou tepnu prsty přímo v ráně – Je to nejrychlejší a nejúčinnější způsob zástavy krvácení. Vhodné je obalení prstů kapesníkem  nebo mulem (ne za cenu větší časové prodlevy), který ránu lépe utěsní a ruka z rány nesklouzne.  Pokud se podaří krvácení tímto způsobem zastavit, stisk ruky nepovolujte až do příjezdu ZZS,
   
 • na ránu přiložte tlakový obvaz, který je dostatečný k zástavě většiny tepenných a všech žilních krvácení. Správně zhotoveným  tlakovým obvazem je možné zastavit krvácení ze všech tepen středního a malého průměru – na hlavě, na předloktí a na ruce, na bérci a na noze.

 

Tlakový obvaz vytvořte ze 3 částí: 

 1. z vrstvy krycí, kterou přiložte přímo na ránu. Měla by být sterilní nebo alespoň čistá (např. přišitý polštářek na obvazu, vrstva gázy, improvizovaně  čistý kapesník),
   
 2. z vrstvy tlakové, která je hlavní funkční částí obvazu. Svou masivností stlačuje cévu v ráně a zastavuje krvácení. Musí být dostatečně vysoká (3–5 cm) a pevná (např. volný polštářek z obvazu, nerozvinuté  obinadlo, složený trojcípý šátek, kapesník),
   
 3. z vrstvy připevňovací, kterou tvoří obinadlo nebo trojcípý šátek. Vrstva pevně přitlačuje obvaz k ráně. Obvaz by neměl být přiložen příliš volně (prosakuje krví) ani příliš pevně (končetina je bledá, není hmatný puls).

   

 • pokud se vám podaří krvácení zastavit, kontrolujte  pravidelně, zda obvaz neprosakuje  krví. Poraněnou část těla znehybněte a zajistěte pro dítě odborné lékařské ošetření,
 • při větší krevní ztrátě s rizikem rozvoje šoku sledujte základní životní funkce dítěte, především tepovou frekvenci.  Zajistěte rychlé přivolání ZZS a začněte provádět protišoková opatření (viz První pomoc při šoku).

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015