Porod A-Z - Porod

Co je alternativní porodnictví? - obrázek
Tisíce let, co je člověk člověkem, probíhaly jeho porody v přírodě nebo v domácích obydlích. Nikdy se již nedozvíme, kolik zemřelo u porodu dětí anebo dokonce rodiček. Můžeme si udělat obrázek z kusých informací ze středověku, kdy v šlechtických...
Porod bez násilí podle Frederika Leboyera
Francouzský porodník Frederic Leboyer ve své publikaci z roku 1974 »Porod bez násilí« kritizuje stávající způsob porodnické péče, který je podle něho plný stresujících vlivů na ženu i na plod a novorozence. Cizí a neklidné prostředí porodního sálu,...
Porod podle Michela Odenta - obrázek
Michel Odent se narodil v roce 1930, původně pracoval jako chirurg a pouze sporadicky pomáhal s chirurgickým řešením operačních porodů, jako byly porodnické kleště a císařský řez. Během vojenské služby v Africe měl možnost pozorovat rozdíl mezi...
Ambulantní porod - obrázek
Ambulantní porod je alternativou domácímu porodu. Vychází vstříc přání rodičů, kteří se chtějí z různých důvodů vyhnout pobytu v porodnici, ale minimalizuje rizika pro matku a novorozence. Tento systém je podmíněn dobrou organizací domácí péče o...
Použití vody u porodu - obrázek
Metody s použitím vody jako způsobem analgezie u porodu jsou po staletí známy. Koupele, relaxační sprchy, náčinky s horkou nebo studenou vodou, termofory podávané na oblast beder rodičky se začaly opět zdůrazňovat během posledních dvaceti let....
Programovaný porod - obrázek
Jde o uměle vyvolaný porod v řádném termínu ukončení těhotenství. Těhotenství se obvykle takto ukončuje na žádost těhotné ženy, a to aniž jsou k tomu zdravotní důvody. Vyvolání porodu je možné více způsoby. Návrh a provedení takového porodu by měl...
Porod doma - obrázek
Ještě před několika desetiletími byl porod doma naprosto běžný. Dnes je však vzácností. Často slýchávaný argument, že se v zahraničí rodí běžně doma, např. v Nizozemsku, je jen částečná pravda. Ve vyspělých zemích obvykle porodí dobrovolně doma...