Porod A-Z - Porod

Císařský řez - obrázek
Císařský řez je dnes u nás nejčastějším operačním porodem. Jeho frekvence činí v České republice okolo 25 % všech porodů. V perinatologických centrech, kde jsou soustřeďovány rizikové těhotné, se provádí obvykle více než 30 % císařských řezů. V...
Znecitlivění u císařského řezu - obrázek
Volba anestezie během císařského řezu závisí na četných faktorech. Porodník i anesteziolog musí u každé maminky individuálně zvážit důvod k císařskému řezu, časovou naléhavost operace, ale i přání rodičky a jejího partnera. U císařského řezu se...
Výhody a nevýhody přirozeného porodu a císařského řezu - obrázek
Vaginální porod aneb když pracuje  sama příroda Vaginální porod představuje nejpřirozenější způsob  příchodu dítěte na svět. Ženské tělo je k němu stvořené.  Navíc většina žen, které projdou  přirozeným porodem, považuje celou...
Císařský řez na přání? Ne, děkuji - obrázek
"Císařský řez představuje na jednu stranu něco jako andělskou pomoc. Pomáhá zachránit zdraví, nebo dokonce i život matkám a dětem. Pokud se ale provádí neodůvodněně, může pro ně představovat ďábelskou službu." Je všeobecně  známo, že dítě, resp...
Klešťový porod - obrázek
Porodnické kleště jsou klasický porodnický nástroj, který je opředen mnoha mýty a často nespravedlivou kritikou. Lidé se mylně domnívají, že jde o nástroj zastaralý a tudíž zavrženíhodný. Pravda je ovšem zcela jiná. Dnešní porodnické kleště jsou...
Vacuumextraktor - obrázek
Vakuumextraktor je novější alternativa porodu plodu kleštěmi.Místo kleští se na hlavičku dítěte umístí umělohmotný zvon. Ten se k hlavičce přisaje vyvolaným podtlakem a tahem za zvon se hlavička porodí. Operace se nazývá vakuumextrakce. Hlavní...
Vybavení placenty rukou - obrázek
Pokud se placenta samovolně neodloučila a neporodila do 30 minut po porodu dítěte, anebo když maminka začala silně krvácet, je třeba v místní nebo celkové anestezii bez prodlení placentu uvolnit a porodit rukou. Výkon provádí opět pouze zkušený...