Porod plodu koncem pánevním napřed

Porod plodu koncem pánevním napřed - obrázek
Porod plodu koncem pánevním napřed - obrázek

Z důvodů zvýšeného rizika pro dítě i matku jsou dnes většinou těhotenství, kdy je dítě uloženo koncem pánevním napřed, ukončována císařským řezem

Polohu plodu zadečkem napřed (odborně poloha koncem pánevním) sice označujeme jako polohu fyziologickou, ale protože se při porodu koncem pánevním napřed vyskytují v hojnější míře komplikace, kterými je ohrožena matka a především dítě, je porod považován za rizikový.

Konec pánevní se v době porodu vyskytne asi u 3 až 4 žen ze sta. V naprosté většině případů je tato poloha dítěte diagnostikována ještě před začátkem porodu.

Jestliže se zjistí tato nepravidelnost na začátku porodu, nic zlého se neděje.

porod koncem pánevním obr.V případě, že je ultrazvukovým vyšetřením potvrzeno uložení dítěte koncem pánevním napřed, musí porodník zvážit vyhlídky na spontánní průběh porodu. Bere v úvahu velikost plodu, prostornost pánve a porodnickou anamnézu.

Pokud je odhad hmotnosti plodu, který se provádí opět ultrazvukem, mezi 2500–3500 g a pokud plod vstupuje do pánve hýžděmi nebo hýžděmi a skrčenýma nožkama zároveň, je možno vést porod přirozeně. V ostatních případech se těhotenství ukončuje císařským řezem.

Rozhodování o způsobu porodu může být někdy velmi složité i pro zkušeného porodníka. Určující je, zdali žena rodí poprvé nebo již po několikáté, věk rodičky, odtok plodové vody (u konce pánevního je předčasný odtok nevýhodný), dřívější těhotenské komplikace či těhotenské neúspěchy (spontánní potraty, postižené dítě v rodině ap.).

Těhotenství, kdy je dítě uloženo koncem pánevním napřed, zejména u prvorodičky, je velmi často z preventivních důvodů ukončováno císařským řezem.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015