Vícečetné těhotenství

Vícečetné těhotenství - obrázek
Vícečetné těhotenství - obrázek

Výskyt přirozených vícečetných těhotenství se řídí Hellinsonovým pravidlem, které říká, že těhotenství s dvojčaty se vyskytne jednou oproti 85 těhotenstvím s jedním dítětem, trojčata se vyskytnou jednou oproti 7.225 (což je 852) atd.

  • dvojčata 1 : 85
  • trojčata 1 : 852
  • čtyřčata 1 : 853 apod.

V důsledku rozvoje asistované reprodukce je porušeno Hellinsovo pravidlo. Výskyt vícečetných těhotenství je v dnešní době častější. Z porod­nického hlediska jsou vícečetná těhotenství vždy pro matku i děti riziková, hrozí těhotenské i porodnické komplikace a u dětí i vyšší výskyt vrozených vývojových vad.

Všechna těhotenství, kde se vyskytuje více plodů než dva, se vždy ukončují císařským řezem. V případě dvojčat se uvažuje o samovolném porodu pouze tehdy, když jsou oba plody uloženy v poloze podélné hlavičkou a když jsou obě děti zdravé. Je tomu tak proto, že u druhého děťátka mohou snáze nastat komplikace, zejména se může narušit přívod kyslíku do jeho organismu, a to nejčastěji po porodu jeho sourozence ve II. době porodní.

 

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015