Překotný porod

Překotný porod - obrázek
Překotný porod - obrázek

Překotný porod je název pro spontánně probíhající porod, který trvá méně než dvě hodiny. Je tomu v případech, kdy měkké porodní cesty nekladou odpor, zejména u vícerodiček, při silných děložních stazích, často také při nedostatečném uzávěru děložního hrdla a u malých plodů. Překotný porod není prospěšný pro matku ani pro dítě.

Těhotná bývá často překvapena rychlým nástupem děložních kontrakcí. Bývá ohrožena poraněním děložního hrdla, pochvy, vznikem trhlin hráze a krevních výronů.

Novorozencům hrozí nebezpečí nitrolebního krvácení. Příčinou bývají silné a časté děložní stahy, kdy je na hlavičku plodu vyvíjen nadměrný tlak. Pokud hlavička rychle prostoupí pánví, pak po jejím porození stlačení náhle opadne, hlavička částečně změní svůj tvar a při této fázi hrozí přetržení cév v mozku anebo v jeho okolí. Při pozvolném porodu k náhlým tlakovým změnám nedochází. Při překotném porodu, když žena rodí bez pomoci, hrozí přetržení pupečníku a vykrvácení dítěte.

Překotnými porody bývají tradičně zmiňované porody do záchodové mísy, nechtěné porody doma, porody v auto­mobilu cestou do porodnice ap. Avšak překotný porod může nastat i v porod­nickém zařízení.

Po překotných porodech je nezbytné dopravit matku i dítě do porodnického zařízení. U dítěte je nutné pevně zaškrtit pupečník, zabránit vykrvácení a prochladnutí.

V porodnici se o novorozence postará tým dětských lékařů. U maminky je třeba provést kontrolu, zda v dutině dělohy nezůstal zbytek placenty, který by ji ohrožoval krvácením nebo zánětem. Vždy je třeba provést pečlivou kontrolu i porodních cest, zda nevznikly trhliny děložního hrdla, poševních stěn a hráze.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

 

Témata: