Správná technika kojení

Správná technika kojení - obrázek
Správná technika kojení - obrázek

Mezi základní kroky k úspěšnému a dlouhotrvajícímu kojení patří:

● technika přisátí dítěte k prsu

● vzájemná poloha mezi matkou a dítětem

Správná technika přisátí dítěte k prsu a vzájemná poloha

Správná technika přisátí dítěte k prsu spočívá v okamžiku, kdy dítě vyšle signál k potřebě kojení, matka se dotkne bradavkou spodního rtu dítěte, tím vyvolá jeho větší zájem o přisátí, dítě vysune jazyk přes spodní ret, z jazyka vytvoří korýtko a vtáhne matčinu bradavku i s částí dvorce do svých úst, brada dítěte je zabořená do prsu, tváře jsou zformované a nos se dotýká prsu způsobem, který umožní dítěti volné dýchání.

Mechanismus sání mateřské mléka z prsu spočívá jednak v práci jazyka, kdy jazyk přitlačuje prsní dvorec tak, aby otvory bradavky směřovaly ke spojnici tvrdého a měkkého patra a zároveň vytváří podtlak, kterým mléko nasává. samotné sání je pak doprovázeno a podporováno aktivními pohyby horní i dolní čelisti. Při každém přisání dítě k prsu se vyplavují hormony oxytocin a prolaktin.

Oxytocin je hormon tvořený v podvěsku mozkovém, který mléko z prsu uvolňuje.

Prolaktin je hormon také tvořený v podvěsku mozkovém, který způsobuje produkci mateřského mléka i v průběhu každého jednotlivého kojení.

Dále je důležitá vzájemná poloha mezi matkou a dítětem V tomto kroku je zásadní vytvořit pohodlnou polohu pro matku i dítě, aby nebyly v nepříjemném napětí a vytvořily si tak vzájemnou komfortní situaci, pro tak intimní chvíli ke které kojení patří. Dítě k prsu přikládáme bez jakékoliv bariéry ve formě deček, rychlo zavinovaček či polštářů. Každá matka si postupně nalezne pro sebe a pro své dítě nejvhodnější polohu. V následujících videích si rozebereme jednotlivé polohy a jejich specifika. 

Technika přisátí:

 
prof. MUDr. Tomáš Honzík PhD., prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.,