Co je anamnéza

Co je anamnéza - obrázek
Co je anamnéza - obrázek

Anamnéza je vyzpovídání těhotné. Stane se tak na počátku těhotenství a při příjmu na porodní sál. Cílem je odhalit případná rizika pro další průběh těhotenství a vývoj dítěte.

Mnohé ženy se podivují, že místo aby porodní asistentka nebo lékař »něco dělali«, tak se jí začnou při příchodu na porodní sál nejprve na něco vyptávat.

Anamnézu používají úplně všechny lékařské obory. Jen »pouhé vyptávání« pak lékaři nebo porodní asistentce přinese mnoho užitku v péči o těhotnou. Naopak špatná anamnéza, málo pečlivě provedené vyptávání, může být počátkem zbytečných komplikací.

Aby anamnéza splnila svůj účel, musí být všechny údaje úplné a přesné. Těhotná by měla být na otázky připravená. Je vhodné, aby měla žena písemně zaznamenané veškeré nepravidelnosti, např. o datech porodů a potratů, gynekologické léčbě, zejména pak operační. Pokud byla nebo je žena jinak nemocná nebo léčena, je velmi užitečné, aby měla ve svém Průkazu těhotné kopie zdravotnické dokumentace, zvláště z dřívějších pobytů v nemocnici.

Otázky, na které budete dotazována, se týkají vaší rodiny a také vaší osoby. Hovoříme o anamnéze rodinné a osobní, gynekologické a porodnické.

Rodinná anamnéza je zaměřena na otázky o zdravotním stavu rodiny. Je třeba uvést zdravotní stav, případně příčiny úmrtí rodičů a sourozenců. Nemá být opomenut výskyt dědičných chorob, cukrovky a zhoubných nádorů. Je přínosné, pokud těhotná má informace o porodech vlastní matky. Staré »babské moudro«, že dcery často rodí jako jejich matky, je dnes v některých případech vědecky potvrzeno, např. v případech poruchy činnosti dělohy u porodu.

Osobní anamnéza slouží k získávání údajů o tělesném a duševním vývoji ženy v dětství a dospívání. Uvádějí se dětské infekční choroby, všechna závažná onemocnění a způsob jejich léčby.

Gynekologická anamnéza představuje otázky na věk, kdy nastala první menstruace, na pravidelnost či nepravidelnost menstruačního cyklu, na dosavadní gynekologické choroby, jejich průběh a způsob léčby.

porodnické části anamnézy jsou ženě pokládány otázky na průběh předcházejících těhotenství, porodů a šestinedělí, příčiny operačních porodů, stav a prospívání novorozenců, případně na příčiny jejich smrti.

Tento postup se může zdát nudný a nezajímavý. Někdo se možná bude i smát, co to doktora nebo porodní asistentku vlastně vůbec zajímá, vždyť budoucí rodiče chtějí »jen« porodit zdravé dítě a rychle domů. Každodenní zkušenosti však potvrzují, jak anamnéza, její správný výklad, může odvrátit mnohé komplikace nebo dokonce i zachránit život.  

Základem každého perinatologického centra je místnost, která se nazývá "Jednotka intenzivní péče" (zkr. JIP). Finančně velmi nákladné přístroje slouží k přechodné podpoře žvotně důležitých funkcí novorozence, které buď nejsou ještě vyvinuty (např. u předčasně narozených dětí), nebo jsou ovlivněny nemocí (nař. diabetem matky, infekcí ap.). Technické vybavení JIP je v dnešní době zásadním požadavkem, ale bez dokonale sehraných a 24 hodin fungujících týmů lékařů a zdravotních sester by představovalo jen hromadu železa s mikroprocesory.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015