Zkratky při vyšetřování ultrazvukovým přístrojem

Zkratky při vyšetřování ultrazvukovým přístrojem - obrázek
Zkratky při vyšetřování ultrazvukovým přístrojem - obrázek

 

 

AC  

(abdominal circumference) obvod bříška

AMC

(amniocentesis) amniocentéza – odběr vzorku plodové vody

AFI

(amniotic fluid index) index hodnotící množství plodové vody
APAD
 
(anterio-posterior abdominal diameter) předozadní průměr bříška
AS
 
akce srdeční
AVF
 
(anteverze flexe) dopředu nakloněná děloha (normální)
BPD
 
(biparietal diameter) příčný průměr hlavičky (»od ucha k uchu«)
CM
 
(cisterna magna) šířka velké mozkové cisterny
CRL
 
(crown-rump length) délka plodu od temene ke kostrči
CVS
 
(chorionic villus sampling) odběr vzorku placentární tkáně
EDF
 
(end diastolic flow) tok v diastolické fázi srdečního cyklu
EFW
 
(estimated fetal weight) odhad váhy plodu
FHR
 
(fetal heart rate) srdeční frekvence plodu
FL
 
(femur length) délka stehenní kosti
GA
 
(gestational age) gestační stáří (stáří těhotenství)
HC
 
(head circumference) obvod hlavičky
HC/AC
 
 poměr obvodu hlavičky a obvodu bříška
HL
 
(humerus length) délka pažní kosti
NB
 
(nasal bone) nosní kost
NT
 
(nuchal translucency) šíjové projasnění
OFD
 
(occipito-frontal diameter) předozadní průměr hlavičky
PI,RI
 
(pulsatility index, resistence index) indexy hodnotící průtok krve cévami
PSV
 
(peak systolic velocity) max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu
RVF
 
(retroverze flexe) dozadu zakloněná děloha
TAD
 
(transverese abdominal diameter) příčný průměr bříška
TCD
 
(transcerebelar diameter) příčný rozměr mozečku
UZ
 
ultrazvuk
RVF
 
(retroverze flexe) zakloněná děloha
Va
 
(anterior ventricle) šířka předního rohu postranní mozkové komory

 

Autor: MUDr. Hana Víšková, Ph.D.

 

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015
prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.