Kardiotokografie

Kardiotokografie - obrázek
Kardiotokografie - obrázek

Kardiotokografie je vyšetřovací metoda k simultánnímu sledování ozev plodového srdce a děložních stahů, resp. změn frekvence ozev plodového srdce v závislosti na děložních stazích. Na břiše ležící rodičky (nebo těhotné) je umístěn snímač napojený na elektronický přístroj, který zaznamenává na grafu frekvenci ozev a děložní stahy.

Přístroj zároveň signalizuje nepravidelnosti ozev buď akusticky, nebo opticky. Nejnovější přístroje dovolují umístit snímače bez přímého napojení na přístroj, takže se vyšetřovaná může pohybovat po místnosti i mimo ni. Tokografie se provádí v těhotenství při hodnocení testů, které mají odhalit insuficienci – funkční nedostatečnost placenty. Za porodu se provádí k monitorování ozev plodu i děložní činnosti. Zápisy umožňují posoudit závažnost hypoxie plodu (nedostatečné sycení jeho krve kyslíkem) a být podkladem pro rozhodnutí ukončit porod císařským řezem v zájmu plodu.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

Témata: