Těhotenství A-Z - Péče o těhotnou ženu

Ultrazvukový snímač srdečních ozev plodu
Lékař nebo porodní asistentka pravidelně při každé návštěvě těhotné v poradně kontrolují srdeční činnost plodu. Proč tak činí? Plod je do svého porodu pečlivě uložen v lůně matky. Je-li matka zdravá a žije-li ve zdravém prostředí, pak je její břicho...
Amniocentéza je metoda k získání plodové vody z plodového vejce k vyšetření. Provádí se obvykle po dokončení 16. týdne těhotenství (možné je i o něco dříve). Do dutiny plodového vejce se přes břišní stěnu (která je znecitlivěna lokálním anestetikem...
Choriocentéza - obrázek
Choriocentéza je získávání klků choria k vyšetření. Choriové klky jsou geneticky identické s plodem. Vyvíjejí se dříve než plodová voda, takže jejich vyšetřením se získají cenné informace o chromozomech plodu ještě dříve než amniocentézou....
Kordocentéza - obrázek
Kordocentéza je metoda k získání vzorku krve z pupeční žíly jehlou přes břišní a děložní stěnu asi 1 cm nad odstupem z plodové plochy placenty. Provádí se za asistence ultrazvuku. Nebezpečí poranění plodu nebo vyvolání předčasného porodu je 1 až 2...
Fetoskopie - obrázek
Fetoskopie je metoda umožňující přímé pozorování plodu v dutině plodového vejce speciálním přístrojem fetoskopem s vlastním zdrojem světla a optickým systémem umožňujícím pozorování a též fotografování. Fetoskop se zavádí přes břišní stěnu z malého...
Kardiotokografie - obrázek
Kardiotokografie je vyšetřovací metoda k simultánnímu sledování ozev plodového srdce a děložních stahů, resp. změn frekvence ozev plodového srdce v závislosti na děložních stazích. Na břiše ležící rodičky (nebo těhotné) je umístěn snímač napojený na...
Amnioskopie  - obrázek
Amnioskopie je vyšetřování plodové vody v dolním pólu plodového vejce zrakem pomocí jednoduchého přístroje amnioskopu – kónicky se zužující trubice se zdrojem světla. Přístroj se zavádí kanálem děložního hrdla, které musí být prostupné alespoň 1 cm...