Těhotenství A-Z - Otěhotnění

Anovulační sterilita - obrázek
Jedná se o neplodnost ženy, u které neprobíhá během menstruačního cyklu ovulace, uvolnění vajíčka z vaječníků. Anovulaci mohou způsobovat nesprávné hladiny ženských hormonů, ale i hormonů štítné žlázy, prolaktinu a nebo...
Endometrióza - obrázek
Endometrióza je u neplodných žen velmi častým nálezem. Vyskytuje se u nich (dle nálezů zjištěných při laparoskopii) asi ve 25 – 40 % případů. Někteří ji označují za nemoc hypotéz - příčina a vývoj onemocnění (etiopatogeneze) i jeho vliv na ženskou...
Děložní myomy a poruchy plodnosti - obrázek
Myomy dělohy jsou nezhoubnými nádory, které vznikají z buněk hladké svaloviny (leiomyomy), mají expanzivní růst a často deformují dělohu do velmi bizarních tvarů. Jsou solitární nebo mnohočetné, malé od několika milimetrů až po obrovské (10 i více...
Mužská neplodnost - obrázek
15 – 20 % párů nechtěně bezdětných V současné populaci je 15 – 20 % párů nechtěně bezdětných. Na straně muže nalezneme příčinu přibližně u 40 – 50 % párů a u dalších 20 % se kombinuje příčina neplodnosti ze strany muže i ženy. Průměrný počet...
Co je to asistovaná reprodukce? - obrázek
Tento pojem dříve zahrnoval všechny léčebné metody, které se používaly (pomáhaly - asistovaly) při léčbě neplodnosti. V současné době se tento termín používá v souvislosti s těmi metodami léčby neplodnosti, kde je přímo manipulováno se zárodečnými...
Intrauterinní inseminace (IUI) - obrázek
Inseminace K nejstarší metodě léčby mužské neplodnosti patří inseminace (umístění spermií manžela nebo dárce do dělohy ženy). Tato metoda řeší lehké až střední poruchy mužské plodnosti, kdy je možno laboratorní úpravou dosáhnout lepší kvality...
Mimotělní oplodnění (IVF + ET) - obrázek
IVF+ET je základní metoda asistované reprodukce při léčbě neplodnosti. Nahrazuje tu část oplození, která probíhá ve vejcovodech. Původně byla tato metoda vyvinuta pro léčbu tubo-peritoneálního faktoru. Vzhledem ke stále se zvyšující efektivitě této...
Méně používané metody asistované reprodukce - obrázek
Preimplantační genetická diagnostika (PGD) Tato metoda umožňuje genetickým vyšetřením embrya odhalit specifické genetické abnormality budoucího plodu. Z vyvíjejícího se embrya je před jeho přenosem do dělohy odděleno určité potřebné množství buněk a...
Etické otázky léčby neplodnosti - obrázek
Metody asistované reprodukce nám dávají tak velké možnosti v léčbě neplodnosti, že je na místě otázka: je správné je všechny využívat? Odpovědi jsou vždy závislé na daném kulturním prostředí a tradicích dané společnosti. Odpověď na otázku, zda je...
Zákony v léčbě neplodnosti - obrázek
Zákon o rodině 94/1963 Sb. z 4.12.1963 v platném znění, tedy se změnami plynoucími ze zák. 132/1982 Sb. (31.3.1983), ze zák. 234/1992 Sb.( z 30.6.1992), ze zák. 72/1995 Sb.( z 30.9.1995) a ze zák. 91/1998 Sb. ( ze 31.7.1998): HLAVA TŘETÍ - Určení...